برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آنالیز فیلوژنتیکی کفال ماهیان گونه های Liza aurata و Liza saliens در حوزه جنوبی دریای خزر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سيادتيان حقيقي سحرالسادات*,اميني فرهاد,قرشي سيدعلي,هوشمند سيدمسعود,صالحي تبار ريحانه,شيباني زهرا
 
 *گروه بيولوژي دريا، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام اين مطالعه، تعيين توالي نوکلئوتيدي بخشي از mtDNA براي دو گونه از کفالهاي درياي خزر مي باشد تا با مقايسه آنها بتوان به يک رابطه تکاملي دست يافت.
روشها: در اين بررسي تعداد 16 نمونه ماهي کفال از گونه هاي
L. aurata و L. saliens به طور تصادفي از استانهاي مازندران وگيلان جمع آوري گرديد و استخراج DNA از بافت عضله به روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. آزمايش PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي ناحيه D-Loop در mtDNA انجام گرديد.
نتايج: پس از انجام
PCR قطعه هدف به طول 322 جفت باز تکثير شد. با خالص سازي محصول PCR، توالي نوکلئوتيدي محصولات PCR تعيين و سپس اختصاصي بودن آنها مشخص گرديد. سپس اختلافات نوکلئوتيدي نمونه هاي مختلف تعيين و بر مبناي آن درخت فيلوژنتيکي رسم شد.
نتيجه گيري: با مطالعه درخت فيلوژنتيکي ميتوان دريافت که دو گونه
L. aurata و L. saliens به طور مشخص در دو شاخه جداگانه قرار گرفتند و نتايج حاصل از مطالعات مورفولوژيکي با نتايج مولکولي همسويي و همخواني دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی