برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کینتیک ترانسپورت تربوتالین سولفات از غشای مخاطی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: امامي جابر,ورشوساز ژاله,عيسايي اعظم*
 
 *گروه فارماسيوتکس، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: به دليل متابوليسم بالاي تربوتالين در کبد و جدار روده، فقط بخش کمي از دارو وارد گردش عمومي خون ميشود. بدليل کوتاه بودن نيمه عمر دارو، دوزهاي مکرر آن تجويز ميگردد. با تهيه فرمهاي آهسته رهش مخاط چسب دهاني دارو ميتوان دفعات مصرف دارو و متابوليسم آن را کاهش داد. قبل از تهيه چنين سيستمي، بايد از ميزان و کينتيک ترانسپورت دارو از غشاي مخاطي اطمينان حاصل نمود.
روشها: لايه مخاطي را بين دو محفظه گيرنده و دهنده سل فرانز در دماي
37±0.2oC قرار داده، به حالت تعادل رسانده، محفظه گيرنده با محلول تازه كربس پر شده و 2 ميلي ليتر محلول 1.5 mg/ml دارو به محفظه دهنده منتقل شد. در زمانهاي مختلف از محفظه گيرنده نمونه گيري شد و غلظت دارو با روش اسپکتروفتومتري UV در طول موج 207 nm تعيين گرديد. کينتيک عبور دارو از غشاي در دو مدل کينتيکي درجه صفر و درجه يک مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نرانسپورت دارو فاقد فاز تاخيري يا سريع ميباشد. ضريب رگراسيون ترانسپورت دارو در مدلهاي درجه صفر و درجه يک بترتيب برابر با
0.889±0.047 و 0.928±0.024 بودند که نشان ميدهد ترانسپورت دارو از پروسه درجه يک تبعيت مينمايد. بنابراين، معادله خط رگراسيون و ثابت سرعت ترانسپورت دارو در مدل درجه يک بترتيب برابر با Y=(0.0124±0.004) X+(1.0279±0.245) و 0.0124±0.004 ميباشند.
نتيجه گيري: کينتيک ترانسپورت دارو از مخاط گونه حيوان از درجه يک پيروي نموده، بدون واسطه حامل و صرف انرژي انجام شده و يک فرآيند وابسته به غلظت يا مقدار دارو است که اشباع پذير نميباشد. ترانسپورت دارو از غشاي مخاط گونه مرحله محدود کننده جذب نبوده و مي توان سيستمهاي مختلف دارورساني مخاط چسب باکال را براي اين دارو طراحي نمود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی