مشخصات مقاله

عنوان: 

تهديد امنيت زيستي انسان پيامد گسترش مقاومت آنتي بيوتيکي در مرغان گوشتي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شيخ ويسي مجيد,شيباني حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: در حال حاضر گوشت مرغ از ارزانترين منابع پروتئين حيواني در ايران است که در همه جا قابل دسترسي است. در سالهاي اخير مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها در مرغداريها و ظهور سويه هاي مقاوم ناشي از آن سلامت اين منبغ غذايي را با چالشهايي مواجه کرده است.
روشها: به منظور ارزيابي مقاومت آنتي بيوتيکي تعداد 175 قطعه مرغ گوشتي از 25 واحد مرغداري صنعتي اطراف شهر کرمان تهيه شد. از بافتهاي کبد، ريه، خون، قلب و کيسه زرده هر قطعه مرغ طبق روشهاي استاندارد کشت ميکروبي تهيه شد. در مرحله بعدي با استفاده از محيط کشت مولر هينتون و به روش انتشار ديسک ميزان حساسيت باکتريهاي جدا شده به آنتي بيوتيکهاي لينکواسپکتين، استرپتومايسين، جنتامايسين، تتراسيکلين، انروفلوکساسين، سولتريم، فلومکوئين، فلورفنيکل، ديفلوکساسين و تايلوزين تعيين شد.
نتايج: بر اساس نتايج بدست آمده باکتريهاي جدا شده بيشترين مقاومت دارويي را به ترتيب به استرپتومايسين، تتراسيکلين، سولتريم و ديفلوکساسين و بيشترين حساسيت دارويي را به ترتيب به فلورفنيکل و انروفلوکساسين نشان دادند.
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه ظهور و گسترش سويه هاي مقاوم به داروهاي رايج در فراورده هاي طيور فرآيندي است که نه تنها ضريب امنيت غذايي را کاهش مي دهد، بلکه بهداشت و سلامت مصرف کنندگان اين فرآورده ها را نيز در آينده تهديد خواهد کرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 51  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی