برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خياط نوري ميرهادي*,صفوي سيداسماعيل,ميرزايي آيدين,صديق اعتقاد سعيد
 
 *گروه فارماكولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: كتوكنازول داروي ضد قارچ وسيع الطيف با كاربرد وسيع در درمان بيماري هاي قارچي مي باشد. علاوه بر اثر ضد قارچي، مطالعات نشان داده اند كه اين دارو روي توليد هورمون هاي استروئيدي از جمله گلوكوكورتيكوئيدها و هورمون هاي جنسي اثر مهاري دارد، همچنين مصرف كتوكنازول باعث كاهش مقدار تستسترون در خون و تغييرات بافتي مختلف در بافت بيضه حيوانات آزمايشگاهي مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين اثر تجويز مزمن كتوكنازول بر روي شاخص هاي اسپرماتوژنز در بافت بيضه موش سوري مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه از تعداد 100 سر موش سوري نر استفاده شد. (10 گروه و هر گروه
(n=10 موش هاي سوري دوز هاي مختلف كتوكونازول  25, 12.5)و (50 mg/kg را روزانه به مدت 1، 2 و 3 ماه از راه خوراكي دريافت كردند. به طوري كه يك گروه نرمال (نرمال سالين) و 9 گروه دريافت كننده كتوكنازول بودند. بعد از گذشت زمانهاي ذكر شده نمونه بافت بيضه اخذ گرديد و پس از تهيه مقاطع بافتي و رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزين، از لحاظ شاخص هاي اسپرماتوژنز شامل: ضريب تمايز لوله اي (TDI)، ضريب اسپرميوژنز (SI) و ضريب بازسازي (RI) مطالعه شد.
يافته ها: نتايج مطالعات نشان داد كه
TDI، SI، RI در ماه اول كاهش غير معني دار و در ماه هاي دوم و سوم بعد از تجويز دارو نسبت به گروه نرمال كاهش معني دار (P<0.05) نشان مي دهد و اين كاهش وابسته به دوز بوده و با افزايش مقدار دارو تغييرات مشاهده شده به شدت معني دار (P<0.01) مي باشد به طوري كه با دوز 50 mg/kg به مدت 3 ماه بيشترين كاهش در شاخص هاي اسپرماتوژنز مشاهده شد (P<0.01).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه تجويز مزمن كتوكنازول باعث كاهش اسپرماتوژنز و شاخص هاي آن در بافت بيضه موش سوري مي شود. اين كاهش در مقدار
TDI، SI، RI احتمالا از طريق كاهش غلظت سرمي تستسترون مي باشد. اثر اين دارو در روند اسپرماتوژنز و ناباروري انسان نياز به مطالعات بيشتر دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 67  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی