برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر یک بتا آدرینرژیک آگونیست (تربوتالین) بر ویژگی های لاشه و برخی از فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بوستان محمدجواد*,زارع شحنه احمد
 
 *گروه علوم دامي، دانشگاه تهران، تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه ترکيبات بتاآگونيست براي افزايش رشد و توسعه بافتهاي ماهيچه اي در حيوانات مزرعه استفاده مي شوند. اين ترکيبات سنتتيک اعمال مشابهي با آدرنالين و نور آدرنالين (که کاتکولامين هم ناميده مي شوند) بخش مركزي غده فراكليوي دارند.
روشها: اثر تغذيه تربوتالين بر ويژگي هاي لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني بلدرچين ژاپني از سن 21 تا 49 روزگي مطالعه شد. تربوتالين در مقادير (0،1،3،5) ميلي گرم در کيلو گرم خوراک
(ppm) به شکل مخلوط با جيره استفاده شد. اين طرح به صورت آزمايش فاکتوريل در غالب طرح کاملا تصادفي با چهار سطح تربو تالين و دو مدت زمان مصرف انجام شد. دوره قطع مصرف دارو براي تيمارهاي 1,3,5 ppm از 42 تا 49 روزگي در نظر گرفته شد. مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن انجام شد.
نتايج: وزن سينه و ران+ساق افزايش معني داري در سطح
3,5 ppm نسبت به شاهد داشت (p<0/05). مجموع چربي زير پوستي ومحوطه شکمي در سطوح 1,3,5 ppm کاهش يافت (p<0/05). درصد پروتين ماهيچه سينه و ران بر اساس ماده خشک در سطوح 1,3,5 ppm به طور معني داري افزايش يافت (p<0/05). افزايش معني داري در غلظت اسيد چرب آزاد پلاسما در هر سه سطح مصرفي تربوتالين مشاهده شد (p<0/01). تربوتالين تاثير معني داري بر غلظت هاي گلوکز،تري گليسريد و کلسترول سرم نداشت. رشد ماهيچه اسکلتي پس از تولد عمدتا به دليل هايپر تروفي ماهيچه اي است. رشد ماهيچه اسکلتي در استفاده از بتا آگونيستها مي تواند به دليل افزايش دز سنتز پروتين، کاهش تجزيه بافت ماهيچه اي و يا تلفيقي از اين دو باشد. بتا آگونيست ها همينطور باعث تحريک تجزيه تري گليسريد هاي سلول هاي بافت چربي و ممانعت از سنتز اسيد چرب و تري گليسريد مي شوند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 41  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی