برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات املاح بیسموت مصرفی به عنوان دارو بر بعضی از پارامترهای متابولیسمی در رات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بديعي اكبر*,مشتاقي سيدعلي اصغر,سربي پيام
 
 *گروه بيوشيمي باليني، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

سالسيلات بيسموت كلوئيدي و بعضي از ديگر املاح نامحلول بيسموت به عنوان يك داروي موثر در درمان زخم معده، اثني عشر و همينطور اسهال مورد مصرف قرار مي گيرد. بعضي از نمكهاي غير محلول آنرا بصورت خوراكي در درمان اسهال بكار مي بردند. تري پتاسيم دي سيترات بيسموت در درمان زخم معده بكار مي رود كه نشان دهنده اثر باكتري كشي CBS بر روي C. pylori و نيز باعث شده كه روي زخم معده رسوب كرده و مانع رسيدن اسيد و پپسين به زخم و زخم بهبود مي يابد. بطور كلي تركيبات بيسموت بمدت 200 سال است كه در ناراحتي هاي مختلف دستگاه گوارشي استفاده مي گردد.
اهداف: هدف از اجراي اين پروژه بررسي اثرات احتمالي بيسموت بر فاكتورهاي مربوط به متابوليسم آهن و مس مي باشد.
روش: بدين منظور طي دو دوره كوتاه مدت 5 روزه و 15 روز و دو دوره بلند مدت 30 و 60 روزه مقادير مختلفي از نيترات بيسموت به طريقه داخل صفاقي به موشهاي صحرايي نر تزريق و فاكتورهاي مروبط به متابوليسم آهن مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج بدست آمده از اين پروژه نشان مي دهد كه ميزان سرولوپلاسمين بين 98/12% و 7/19% و ميزان آهن سرم حداقل كاهش نسبت به گروه كنترل به ميزان 9/10% و 4/27% و در مورد هموگلوبين حداقل كاهش نسبت به گروه كنترل 8/6% و 27/19% و در مورد كاهش هماتوكريت 65/14% و 07/19% و ميزان
TIBC سرم 09/5% و 3/16% افزايش را نسبت به گروه كنترل نشان مي دهد و از طرفي حداقل كاهش مس سرم در مقايسه با گروه كنترول بميزان 45/10% و 45/27% را كه به ترتيب مربوط به تجويز روزانه نيترات بيسموت به مقدار 80 ميكرومول به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن رات طي مدت 15 روز و 50 ميكرومول به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن رات طي مدت 30 روز نسبت به گروه كنترول افزايش نشان مي دهد.
نتيجه و بحث: مصرف طولاني مدت ترکيبات بيسموت منجر به اختلال در متابوليسم آهن و بروز کم خوني در افراد خواهد شد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی