برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سایتوتوکسیک پوست میوه چهار گونه از مرکبات موجود در ایران بر روی رده سلولی Hela

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خدارحمي قدمعلي,قنادي عليرضا,حسن زاده فرشيد,بيدخ ميثم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اثر سايتوتوكسيك فلاونوييدها، بر روي رده هاي سلولي سرطان انساني به اثبات رسيده است. يكي از منابع مهم فلاونوييدها، ميوه مركبات مي باشد. در اين مطالعه اثرات سيتوتوكسيك پوست ميوه چهار گونه از مركبات يا سيتروسهاي ايران شامل C. reticulata hybrid (بكرايي)، C. medica (بالنگ)، C. grandis (دارابي) و C. japonica (پرتقال ژاپني) مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: ميوه چهار گونه از سيتروسهاي ايران از خفر (فارس) و ساري (مازندران) جمع آوري شدند. عصاره تام آنها با روش ماسراسيون و استفاده از الكل 70 درجه و عصاره غني از فلاونوييد با روش سوكسله و استفاده از اتيل استات تهيه شد. سپس، اثر سايتوتوكسيك اين عصاره ها بر روي رده سلولي
Hela ارزيابي گرديد. سلولهاي Hela با غلظت 2-1045 cells/well در پليت هاي 96 خانه كاشته شده و بعد از 24 ساعت انكوباسيون، تحت تاثير هشت غلظت 20، 50، 75، 100، 125، 150، 175 و 200 mg/ml از هر كدام از عصاره ها قرار گرفت. سپس، ميزان بقاي سلولها متعاقب 48 ساعت انكوباسيون، توسط احياي MTT به فورمازان تعيين گرديد. جذب در طول موج 540 nm توسط دستگاه ELISA plate reader اندازه گيري گرديد.
نتايج: عصاره تام بكرايي، بالنگ، دارابي و پرتقال ژاپني در محدوده غلظت بين 20 تا 200 ميكروگرم بر ميلي ليتر، اثر سايتوتوكسيك محسوسي نداشته، در حاليكه عصاره غني از فلاونوييد اين گياهان اثر سايتوتوكسيك متوسطي نشان دادند.
نتيجه گيري و بحث:
IC50 عصاره غني از فلاونوييد بكرايي، بالنگ، دارابي و پرتقال ژاپني بترتيب 192، 188، 154 و 145 ميكروگرم بر ميلي ليتر بودند. پرتقال ژاپني در اين مطالعه قويترين اثر سايتوتوكسيك را دارا بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 38  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی