برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات سیتوتوکسیک اسانس فرار پوست تعدادی از مرکبات ایران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفريان دهكردي عباس,قنادي عليرضا,منجمي رامش,عريان شهربانو,حائري روحاني سيدعلي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

در اين مطالعه اثرات سيتوتوكسيك اسانس فرار Citrus limon و C. sinensis مورد بررسي قرار گرفت. اسانس فرار پوست اين گياهان به روش تقطير با بخار آب بدست آمد و توسط دستگاه GC-MS مورد آناليز قرار گرفت. اثرات اسانس فرار C. limon در غلظتهاي 40-5  mg/ml و C. sinensis غلظتهاي 10-25.0 mg/ml در رده هاي سلولي MCF-7 و Hela مورد بررسي قرار گرفت. غلظتهاي مختلف اسانس به محيط كشت سلولي اضافه و ميزان بقاي سلولها به روش MTT تعيين گرديد. بطور خلاصه مقادير مختلف اسانس به محيط کشت سلولي اضافه و به مدت 72 ساعت انکوبه گرديد. ميزان بقاي سلولي با افزودن محلول نمك تترازوليوم و متعاقبا اندازه گيري جذب در 540 نانومتر ارزيابي شد. به تركيبات مورد نظر در صورتي كه ميزان بقاي سلولي را بيشتر از 50% كاهش دهند سيتوتوكسيك اطلاق گرديد. دكسوروبيسين به عنوان كنترل مثبت استفاده گرديد. ليمونن به ترتيب حدود 4/94% و 8/98% از اسانس فرار C. limon و C. sinensis را تشكيل داد. IC50 بدست آمده در رده سلولي MCF-7 براي اسانس فرار C. limon حدود 10 mg/ml و براي C. sinensis حدود 5.0 mg/ml بود. در مورد رده سلولي Hela اين ميزان حدود 17 mg/ml براي C. limon و 3 mg/ml براي C. sinensis بود. نتايج اين مطالعه نشان داد كه C. limon و C. sinensis اثرات سيتوتوكسيك قويتري بر روي رده سلولي MCF-7 در مقايسه با رده سلولي Hela داشتند. همچنين C. sinensis اثرات سيتوتوكسيك قويتري از C. limon بر روي دو رده سلولي مورد مطالعه نشان داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی