برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر درمانی غضروف کوسه چانه سفید خلیج فارس بر سرطان غدد پستانی القا شده با استفاده از DMBA در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رزمي نعمت اله,تابنده محمدرضا*,كلاليان مقدم حميد,باباخاني ابوالفضل
 
 *بخش بيوشيمي، دانشکده دامپزشکي شيراز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: كوسه به دليل محتواي بالاي غضروف و وجود تركيبات مهار كننده رگسازي بندرت به سرطان مبتلا مي شود، با اينحال به دليل ارايه نتايج متفاوت در مطالعات آزمايشگاهي و پيش باليني مصرف غضروف كوسه بعنوان يك درمان جايگزين يا مكمل همچنان مورد ترديد مي باشد.
روشها: 60 قطعه موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي به دو دسته 30 تايي
PRTE (كه همزمان با القاي تومور درمان صورت گرفت) و PSTE (كه پس از تثبيت تومور قابل لمس درمان انجام گرفت) و در هر گروه نيز به دو گروه 15 تايي درمان و كنترل (القاي تومور بدون درمان) تقسيم شدند. القاي تومور با استفاده از تركيب DMBA بميزان 20 ميلي گرم در 2 ميلي ليتر روغن ذرت انجام شد. غضروف مورد نياز از ستون فقرات كوسه چانه سفيد خليج فارس تهيه شد. حيوانات گروه درمان 30 PRTE روز پس از القاي تومور، غضروف كوسه بصورت مخلوط با غذا با دز روزانه 10 ميلي گرم بازاي هر موش بمدت 30 روز دريافت نمودند در گروه درماني PSTE دز مذكور بمدت 30 روز و پس از ايجاد تومور قابل لمس مصرف شد. در روزهاي 30، 60، 120 و 200 پس از القاي تومور ميانگين وزن گيري، زمان ايجاد، تعداد و حجم تومورهاي ايجاد شده ارزيابي و ثبت گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد تا 2 ماه پس از درمان از نظر تعداد و اندازه تومورها بين گروه درمان
PRTE و كنترل آن اختلاف آماري معني داري وجود نداشت (p<0.05). ميانگين وزن گيري در طول دوره درمان در گروه درمان PRTE بطور معني داري بيشتر از گروه كنترل PRTE بود (P<0.05). در گروه درمان PSTE، دو ماه پس از درمان تومورها بطور قابل توجهي تحليل رفتند و اختلاف آماري معني داري بين اندازه، تعداد تومور و ميانگين وزن گيري با ساير گروه ها مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: مصرف خوراكي روزانه 10 ميلي گرم غضروف كوسه بازاي هر موش بمدت 30 روز سبب تحليل تومور پس از تثبيت آن مي شود و ميانگين وزن گيري افزايش مي يابد، ولي مصرف غضروف كوسه نمي تواند از ايجاد تومور ممانعت بعمل آورد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 61  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی