برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های سالمونلا و اشریشیاکلی جدا شده از کبوتران شهر کرمان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قنبرپور رضا,ارجمند دلارام*,احمدي ابوالفضل
 
 *دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: کبوتران به عنوان يکي از حاملين سالمونلا و اشريشياکلي در اپيدميولوِژي برخي بيماريعاي عفوني حايز اهميتند. هدف اين مطالعه جداسازي سالمونلا و اشيريشياکلي از مدفوع کبوتران شهر کرمان و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي آنها بوده است.
روشها: طي دوره زماني 6 ماهه در سال 1384 از 145 قطعه کبوتر خانگي نمونه سواب رکتال تهيه شد. در آزمايشگاه باکتري شناسي نمونه ها در محيط مک کانکي و سلنيت
F کشت داده شد و با استفاده از محيط هاي بيوشيميايي TSI، SIM، EMB MR-VP و اوره باکتريهاي سالمونلا و اشريشياکلي شناسايي شدند. حساسيت آنتي بيوتيكي باکتريهاي جدا شده بروش انتشار ديسک، نسبت به كلرامفنيكل، انروفلوكسازين، فلامكوئين، لينكواسپكتين، آمپي سيلين، جنتامايسين، تتراسايكلين، فورازوليدن و تري متوپريم سولفامتوکسازول (sxt) تعيين گرديد.
نتايج: با توجه به نتايج به دست آمده از 4 نمونه (75/2٪) سالمونلا و از 81 نمونه (86/55٪) اشريشياکلي جدا شد. در تست تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي مشخص شد که سويه هاي سالمونلا جدا شده به لينکواسپکتين، تتراسايکلين، آمپي سيلين، جنتامايسين و فلومکوئين مقاوم بوده اند. هر چهار سويه سالمونلا نسبت به
SXT و انروفلوکساسين حساس بودند. تمام سويه هاي اشريشياکلي جدا شده نسبت به يک يا چند آنتي بيوتيک مقاوم بودند که بيشترين مقاومت نسبت به تتراسايکلين (100٪)، آمپي سيلين (100٪) و فلومکين (100٪) و کمترين ميزان مقاومت نسبت به انروفلوکساسين (5/95٪) بود.
نتيجه گيري: سويه هاي سالمونلا و اشريشياکلي جدا شده از کبوتران داراي مقاومت نسبت به برخي از آنتي بيوتيکي مي باشند و ممکن است کبوتران در انتشار اين سويه ها نقش داشته باشند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 164  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی