مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات عصاره آويشن بر روي باکتريهاي استافيلوکوکوس اورئوس تيپ III و کورينه باکتريم اکنس E-coli و شيگلا ديسانتري

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: وحيدي مهرجردي عليرضا,خليلي محمدباقر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه مصرف بي رويه آنتي بيوتيکها و افزايش مقاومت ميکروبي سبب بالا رفتن هزينه سرانه دارويي شده و سميت و عوارض جانبي آنتي بيوتيکها مشکلاتي را سبب شده که باعث تداوم تحقيقات در جهت يافتن ترکيبات ضد ميکروبي جديد موثر عليه عفونتهاي باليني ناشي از باکتريها- قارچها گرديده است. جايگزيني پروبيوتيک گياهاني که اثر ضد ميکروبي دارند گامي موثر در جهت مقابله با مشکلات ياد شده ميباشد از جمله گياهاني که از آن بعنوان داروهاي ضد ميکروبي در کتب سنتي ايران ياد شده گياه آويشن ميباشد. در اين مطالعه اثر عصاه آويشن با نام zataria multiflora بر روي ميکروارگانيسمهاي اشرشياکولي- شيگلاديسانتري و استافيلوکوکوس اورئوس تيپ III- کورينه باکتريم اکنس مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: ابتدا از باکتريهاي مورد نظر سوسپانسيون ميکروبي تهيه و توسط يک سواب روي پليت حاوي محيط مولر هينتون آگار خون دار کشيده به مدت 5 - 3 دقيقه روي سطح صاف گذاشته بعدا توسط لوله پاستور استريل چاهکي به قطر 4 ميلي متر از محيط جدا کرده و به جاي آن 2 قطره عصاره آويشن حاوي (4/1 ميلي گرم تيمول در ميلي ليتر) ريخته و به مدت 24 ساعت قطر هاله ايجاد شده اندازه گيري نموديم. همزمان متد فوق انجام و به جاي آويشن ديسک آنتي بيوگرام قرار گرفت.
نتايج: نشان داد که شيگلا و اشرشياکولي استافيلوکوکوس اورئوس
III- کورينه باکتريم اکنس در مقابل عصاره آويشن به ترتيب حساسيت از خود نشان داده اند.
بحث و پيشنهاد: هرچند که نياز به انجام تحقيقات بيشتر در اين موضوع احساس مي شود اما مطالعه موجود ثابت نمود که آويشن شيرازي داراي پتانسيل ضد باکتريايي در مقابل بعضي از گونه هاي گرم منفي و مثبت بوده و ممکن است بتواند در آينده جايگزين بعضي از آنتي بيوتيکها شود
.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 37  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی