برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از روشهای جدید نانوکانی شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب ارسنیک توسط اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رزم آرا مرتضي*
 
 *گروه زمين شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

درجه سميت و تحرك ارسنيک و ترکيبات آن در محيط، بسته به حالت اکسايش آن متغير مي باشد، بنابراين تعيين حالت اکسايش آن در فازهاي جامد ارسنيک دار ضروري است. به کمک روشهاي جديد نانوکاني شناسي، مشخص نمودن‌ عدد هم آرايي (كوردينانسيون) موضعي، تعيين‌ فواصل‌ بين‌ اتمي، اندازه گيري‌ نظم‌ و درجه‌ بي نظمي، تشخيص‌ اتمهاي‌ مجاور و مشخص‌ كردن‌ نظم‌ كوتاه‌ برد (SRO) در کانيهاي ارسنيک دار‌ از طيف نمايي ريزساختاري جذب پرتوهاي) X  (EXAFS امکان پذير گرديد. متوسط طول ‌باند عناصرAg-S, As-Ag, As-S, Fe-S, Sb-S  و As-As در كانيهاي‌ ارسنيک دار‌ با كمك‌ XAS تعيين‌ شدند. اطلاعات‌ در مورد تعداد ليگاندها (عدد هم آرايي‌) در اطراف‌ اتم هاي ارسنيک به‌ طور مستقيم‌ از آناليزهاي‌ EXAFS و به‌ طور غير مستقيم‌ از طيف هاي ‌XANES بدست‌ آمد. اندازه گيري‌ مستقيم‌ بي نظمي هاي‌ موضعي‌ در نمونه هاي مورد مطالعه نيز ‌از مقدار فاكتور Debye-Waller در آناليزهاي ‌EXAFS بدست‌ آمد. جهت بدست آوردن داده هاي دقيق از الگوهاي پراش پرتو X از روش Rietveld استفاده گرديد. در اين مطالعه تشخيص فازهاي ارسنيک دار و پراکندگي As در کانيها با استفاده از HRXRD و SEM و آناليزها توسط EPMA انجام گرديد. آناليزهاي XANES نشان داد که در نمونه هاي مورد مطالعه As5+ حالت اکسايش غالب مي باشد اما ديگر حالت هاي As نيز مشاهده شدند. مطالعه نشان داد كه بخش اعظم ارسنيك توسط سطوح هماتيت و ديگر کانيها جذب و بقيه آن نيز وارد شبكه كانيهاي مختلف ارسنيك شده است و دربنابراين جذب كننده اصلي ارسنيك در ميان اكسيدهاي مورد بررسي، اكسيدهاي آهن سه ظرفيتي مي باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی