برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برداشت و ترشح آسپارتات رادیواکتیو توسط جزایر لانگرهانس جدا شده موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زردوز حميرا,اوپكين ميلين,جيجكلي حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: کانالهاي آنيوني حساس به تغييرات حجم (VSAC) احتمالا در دپلاريزاسيون غشاي سلولهاي بتاي پانکراس، که بوسيله غلظتهاي بالاي گلوکز القا مي شود، نقش دارند.
مواد و روشها: در مطالعه حاضر از جريان خروجي آسپارتات راديواکتيو
(D-[2,3-3H]-aspartate)، از جزاير جدا شده موشهاي صحرايي ماده، که قبلا با آسپارتات راديواکتيو انکوبه شده بودند، براي ارزيابي فعاليت کانالهاي VSAC استفاده شد.
نتايج: ابتدا برداشت خالص آسپارتات راديواکتيو بوسيله جزاير بررسي شد. برداشت خالص آسپارتات راديواکتيو
(1 µM) در طي 60 دقيقه انکوباسيون در دماي 37 درجه سانتيگراد و در حضور غلظت 8.3 mM گلوکز بطور متوسط 5.9±0.28 fmol/islet بود. در جزايري که قبلا با آسپارتات راديواکتيو انکوبه شده بودند، در حضور 8.3 mM گلوکز، کاهش اسمولاليته به ميزان 100 mOsmol/l موجب افزايش قابل ملاحظه ميزان کسر جريان خروجي (FOR) آسپارتات راديواکتيو به بيش از 4 برابر گرديد. ميانگين FOR در شرايط پايه 5.44±0.15 10-3/min بود که تحت شرايط هيپواسمولار به 23.14±3.37 10-3/min مي رسيد. با توجه به اين يافته، در سري آخر آزمايشها اثرات افزايش غلظت گلوکز روي جريان خروجي آسپارتات راديواکتيو از جزاير، برسي شد. جزايري که قبلا با آسپارتات راديواکتيو انکوبه شده بودند، توسط محيط فاقد گلوکز پريفيوز سپس با غلظت هاي افزاينده گلوکز (16.7, 8.3, 5.6, 2.8 mM) مواجه شدند. در پايينترين غلظت گلوکز تغيير معني داري در ميزان خروج آسپارتات راديواکتيو از جزاير حاصل نشد. در غلظتهاي بالاتر گلوکز افزايش ميزان جريان خروجي به ترتيب 46.7±8.8%, 32.1±4.9% و 51.5±4.6% بود.
نتيجه گيري: برداشت خالص آسپارتات راديواکتيو روندي وابسته به زمان، غلظت و دما اما مستقل از غلظت گلوکز محيط ميباشد. تحت شرايط هيپواسموتيک افزايش قابل ملاحظه در جريان خروجي آسپارتات راديواکتيو مشخص نمود که اين اسيد آمينه براي ارزيابي
gating کانالهاي VSAC مناسب مي باشد. نهايتا نتايج اين مطالعه نشان ميدهند که افزايش غلظت گلوکز باز شدن کانالهاي VSAC را القا ميکند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 42  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی