برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تحریک تخمک گذاری بر روی لانه گزینی و رشد جنین های موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زربخش سام*,هاشمي تبار محمود,جوادنيا فاطمه,محمدي مسلم
 
 *گروه علوم تشريحي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي تاثير گنادوتروپين ها بر روي ميزان لانه گزيني و رشد جنين پس از انتقال بلاستوسيست ها به رحم موش سوري بود.
روش ها: موش هاي ماده
NMRI با سن 3-2 ماه بطور تصادفي به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند. در هر گروه نيز موش ها به دو گروه دهنده و گيرنده تقسيم بندي شدند. موش هاي دهنده هر دو گروه و موش هاي گيرنده گروه تجربي با PMSG/hCG تحريک تخمک گذاري شدند. بلاستوسيست هاي بدست آمده بصورت 5 و 10 عدد بطور جداگانه به ترتيب به شاخ هاي چپ و راست رحم موش هاي گيرنده حامله کاذب تحريک تخمک گذاري شده (گروه تجربي) و تحريک تخمک گذاري نشده (گروه کنترل) منتقل شدند. موش هاي گيرنده هر دو گروه در روز 14 حاملگي کشته شده و از نظر ميزان لانه گزيني و رشد و وزن جنين ها مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: تغيير معني داري در ميزان جنين هاي رشد يافته در موش هاي تحريك تخمك گذاري شده (%1/6) نسبت به موش هاي گروه كنترل (%3/7) مشاهده نشد. ميزان جنين هاي رشد يافته در شاخ چپ رحم (13% در گروه كنترل و 4/11 % در گروه تجربي) بطور معني داري بيشتر از شاخ راست (5/4% در گروه كنترل و 5/3% در گروه تجربي) بود. تعداد جنين هاي رشد نيافته در گروه تجربي (4/10%) نسبت به گروه كنترل (3/12%) و تعداد جنين هاي رشد نيافته در شاخ راست (14% در گروه كنترل و 4/11% در گروه تجربي) نسبت به شاخ چپ (9% در گروه كنترل و 5/8% در گروه تجربي) تغيير معني داري نداشت. هم چنين تغيير معني داري در ميانگين وزن جنين هاي بدست آمده در گروه تجربي و كنترل ديده نشد.
نتيجه گيري: احتمالا تحريك تخمك گذاري نمي تواند باعث كاهش ميزان لانه گزيني و تاخير در رشد جنين شود. همچنين در صورت انتقال تعداد زيادي جنين به شاخ رحم، پذيرندگي آندومتر كم شده، ميزان لانه گزيني كاهش مي يابد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 154  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی