برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه درک درد در موش نر و مراحل مختلف سیکل جنسی موش ماده در حضور و غیاب نالوکسان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كسمتي مهناز,عباسي صديقه*,چيني پرداز رحيم
 
 *بخش زيست شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: درک درد در جنس نر و ماده تفاوت دارد. برخي مطالعات اين تفاوت ها را به هورمونهاي جنسي نسبت مي دهند. با توجه به وجود فازهاي متفاوت در سيکل جنسي ماده و تغيير در سيستم نوروپپتيدي اوپيوئيدي در سيستم عصبي مرکزي و احتمال تغيير در درک درد، هدف از اين مطالعه مقايسه اين پديده بين جنس نر و مراحل مختلف سيکل جنسي ماده (پرواستروس، استروس، مت استروس و دي استروس) در حضور و غياب گيرنده هاي اپيوئيدي مي باشد.
روش تحقيق: در اين مطالعه از موش نر و ماده سوري بالغ با وزن 3 ± 30 گرم استفاده شد. نالوکسان به ميزان 3 ميلي گرم بر کيلوگرم در جنس نر و چهار فاز سيكل جنسي ماده بطور داخل صفاقي تزريق و زمان پاسخ به درد بطور جداگانه با تست صفحه داغ ارزيابي شد. تعيين مراحل سيکل جنسي به کمک اسمير واژن و رنگ آميزي گيمسا صورت گرفت. در حيوانات شاهد از سالين استفاده شد.
يافته ها: 1) در حيوانات کنترل زمان پاسخ به درد در موشهاي نر نسبت به فاز پرواستروس و دي استروس کاهش معني داري نشان داد. 2) تزريق نالوکسان باعث کاهش معني دار زمان پاسخ به درد در موشهاي نر و ماده در فازهاي پرو استروس، استروس، مت استروس و دي استروس گرديد ولي اين کاهش در فازهاي مختلف سيکل جنسي ماده يکسان نبود. 3) زمان پاسخ به درد در موشهاي نر دريافت کننده نالوکسان نسبت به موشهاي ماده در فاز پرو استروس، استروس و دي استروس تفاوت معني داري را نشان داد.
نتيجه گيري: تغييرات هورموني در فازهاي مختلف سيکل جنسي ماده مکانيسم هاي دخيل در درد را تحت تاثير قرار داده و در اين رابطه ميزان فعاليت گيرنده هاي اوپيوئيدي متاثر از هورمونهاي جنسي نقش اساسي ايفا مي نمايند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 352  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی