برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تجربی تاثیر داروی بوسپیرون هیدروکلراید برمحور هیپوفیز-گناد، تغییرات بافت بیضه و روند اسپرماتوژنز در موشهای صحرایی نر بالغ (Rat)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفرپور حكيمه*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کازرون
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به حساسيت و آسيب پذير بودن روند اسپرماتوژنز و ارتباط اين روند با محورهورموني هيپوفيز-گناد، در اين تحقيق اثرات احتمالي داروي ضد اضطراب جديدي بنام بوسپيرون هيدروکلرايد بر موارد فوق مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها: تعداد 40 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار با وزن تقريبي
250±2 گرم به 5 گروه 8 تايي تقسيم شدند؛ (گروههاي تجربي دريافت کننده دوزهاي Mg/Kg B.W.40/20/10 دارو، گروه شم دريافت کننده آب مقطر (حلال دارو) و گروه کنترل، بدون دريافت هيچ نوع ماده اي). بعد از 28 روز تزيق درون صفاقي دارو، در روز 29 خونگيري از بطن قلب و خارج کردن بافت بيضه از بدن انجام شد. تست RIA براي بررسي ميزان هورمونهاي LH، FSH و تستوسترون خون و از طرفي مطالعات هيستولوژيک بافت بيضه انجام و نتايج حاصله به کمک تستهاي آماري ANOVA، TUCKEY، T_Test و دانکن در سطح (P≤0.05) مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: هورمون
LH و FSH در هيچکدام از گروههاي تجربي و شم نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري نشان نداد، اما هورمون تستوسترون تنها در گروه تجربي سوم با حداکثر دوز دارو کاهش معني داري نشان داد. تعداد و آرايش سلولهاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت اوليه، اسپرماتيد و اسپرماتوزوآ نسبت به گروه کنترل تغيير معني داري نشان نداد.
تفسير نتايج: داروي بوسپيرون هيدروکلرايد احتمالا از طريق تاثير بر هيپوفيز و مهار يا تحريک ترشح بعضي هورمونها مثل دوپامين و پرولاکتين يا سروتونين و يابا تاثير بر گيرنده ها در سلولهاي بافت بيضه مي تواند منجر به کاهش معني دار هورمون تستوسترون شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 246  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی