برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر استرس ارتعاش بر اسپرماتوژنز در رت نر نابالغ نژاد ویستار

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پيرنيا افشين*,يغمايي پريچهره,پريور كاظم,محسني كوچصفهاني هما
 
 *گروه علوم جانوري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: پارامترهاي مختلف شيميايي، فيزيکي و روحي رواني مي توانند اسپرماتوژنز را تحت تاثير قرار دهند. مطالعات مختلف نشان ميدهد که استرس، اثر منفي بر فرايند اسپرماتوژنز دارد و بعنوان يکي از عوامل موثر در ناباروري شناخته شده است. از نقطه نظر فيزيولوژيکي استرس با تاثير بر فعاليت محور HPA (هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال) هورمونهاي پلاسما را تغيير ميدهد.
روش کار: در اين پژوهش رتهاي نر نابالغ 15 روزه نژاد ويستار، روزانه بمدت 15 دقيقه در طي يک دوره سه هفته اي توسط دستگاه شيکر تحت استرس ارتعاش با فرکانس
500 mot/min قرار گرفتند. پس از پايان مراحل آزمايش، خونگيري از قلب جهت سنجش هاي هورموني انجام گرفت. همچنين از بافت بيضه برشهايي جهت مطالعات بافت شناسي تهيه شد و نتايج بدست آمده با گروه شاهد مقايسه گرديد.
يافته ها: در سنجش هاي هورموني اختلافات معني داري در سطح هورمونهاي کورتيزول (شاهد
6.4 ng/ml و تجربي (11 ng/ml، تستوسترون (شاهد 0.4 ng/ml و تجربي (0.2 ng/ml، پروژسترون (شاهد 6.5 ng/ml و (12 ng/ml و استراديول (شاهد 13 pg/ml و تجربي (9 pg/ml مشاهده شد. همچنين مطالعات ميکروسکپي بافت بيضه، کاهش پارامترهاي اسپرماتوژنز را بوضوح در گروه تجربي نسبت به گروه شاهد نشان داد.
نتيجه گيري: استرس ارتعاش اسپرماتوژنز را در رت نر نابالغ نژاد ويستار کاهش ميدهد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 35  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی