مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه اثرات تضعيف CNS ناشي از كتامين با آنتي هيستامين هاي فنوتيازيني و آلكيلآميني در تجويز به صورت زير زباني در گربه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عيسي بيگلو ايلياد,حبيبي اصل بهلول,شبستري اصل علي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: كتامين يكي از داروهاي بيهوشي تزريقي در حيوانات و انسان است كه جذب گوارشي كمي دارد و در تجويز خوراكي، فراهمي زيستي آن در انسان 7±20% ميباشد. در عين حال اين دارو، داراي برخي عوارض نامطلوب نظير توهمزايي، ترشح بيش از حد بزاق، افزايش فشار خون و آزادسازي هيستامين ميباشد. از آنتيهيستامينهاي H1 بلوكر فنوتيازيني، پرومتازين نه تنها خاصيت آنتي هيستاميني و آنتيكولينرژيكي دارد بلكه ميتواند از سد خوني مغزي عبور كرده باعث تضعيف CNS شود. كلرفنيرامين نيز آنتي هيستامين قدرتمندي است كه اثرات سداتيو خوبي دارد. در نتيجه به نظر ميرسد مصرف توام اين دو دارو به همراه كتامين، موجب تقويت اثر كتامين خواهد شد. بنابراين هدف از مطالعه حاضر مقايسه آثار تضعيف CNS ناشي از تجويز فرم محلول كتامين، پرومتازين و كلرفنيرامين به صورت منفرد و توام باهم بود.
روشها: تعداد 10 قلاده گربه نر و بالغ به صورت رندوم انتخاب شدند و دوزهاي مختلفي از كتامين، پرومتازين و كلرفنيرامين و نيز تركيب اين دو آنتي هيستامين به همراه كتامين به صورت اسپري مستقيم در دهان تجويز شدند و آثار تضعيفCNS 
ناشي از رژيمهاي فوق بر اساس 5 مقياس در حيوانات ثبت گرديد.
نتايج: تقريبا تمام گربه ها از پذيرش داروها به صورت مخلوط با شير يا در داخل گوشت خودداري نمودند. بنابراين براي تجويز آنها به صورت خوراكي، از روش اسپري دهاني استفاده شد. كتامين در دوزهاي به كار برده شده به صورت اسپري دهاني آثار وابسته به دوز متفاوتي در تضعيف
CNS نشان داد. اما پرومتازين در بالاترين دوز فقط توانست باعث آتاكسي نسبي در گربه ها گردد. كلرفنيرامين هم در دوزهاي تجويزي، اثر تضعيفي مشخصي بر روي CNS ايجاد نكرد. تجويز توام پرومتازين و كلرفنيرامين با كتامين به صورت اسپري دهاني، باعث بهبود اثرات تضعيفي كتامين گرديد.
تيجه گيري: تجويز كتامين، پرومتازين و كلرفنيرامين به صورت مخلوط با گوشت و شير روش دارورساني مناسبي در گربه نيست. اما يك بيهوشي طولانيمدت و عميق (خصوصا در تجويز توامان) زماني كه اين دارو ها به صورت اسپري داخل دهاني به كار برده مي شدند ايجاد گرديد
.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 231  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی