برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات استنشاق بخارات تولید شده در اولین بار سوختن توری فانوس رادیواکتیوبرسطح سرمی کورتیزول و شمارش سلولهای خونی در موش صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مرتضوي سيدمحمدجواد,پولادوند وحيد*,رحماني محمدرضا,آسيابانهارضايي مجيد
 
 *گروه بيوشيمي- بيوفيزيک، علوم پزشکي رفسنجان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: کورتيزول يک تنظيم کننده پاسخ ايمني است و نقش کليدي در به تاخير انداختن ترميم زخم در شرايط استرس دارد. در برخي نقاط ايران از پودر توريهاي فانوس براي ترميم زخم استفاده ميکنند. ما اثرات محرک زيستي استفاده موضعي از پودر توريهاي فانوس را روي زخم گردن موشهاي صحرايي مطالعه کرده ايم و نشان داديم که استفاده از اين پودرها با راديواکتيويته پايين بهبود زخم را تسريع ميکنند. در اين مطالعه تغييرات احتمالي سطح سرمي کورتيزول و شمارش سلولهاي خوني بواسطه استنشاق بخارات ناشي از اولين بار سوختن توري راديواکتيو در موشهاي صحرايي نر بررسي شد.
مواد و روشها: تعداد 20 سر موش صحرايي نر بطور تصادفي به دو گروه 10 تايي تقسيم شدند. گروه اول در روزهاي اول تا سوم بخارات ناشي از اولين بار سوختن توري راديواکتيو را استنشاق کردند و گروه دوم در همان روزها بخارات غير راديواکتيو را استنشاق کردند. نمونه ها يک روز قبل از استنشاق و روز چهارم پس از استنشاق جمع آوري شدند و اندازه گيري سطح سرمي کورتيزول و شمارش سلولهاي خوني انجام شد.
يافته ها: سطح متوسط کورتيزول در گروه کنترل در روزهاي اول و چهارم به
ترتيب 67.33±31.59 ng/ml و 35.83±6.84 بود ولي در گروه آزمون ميانگين کورتيزول در روز اول و چهارم به ترتيب 65.75±7.36 ng/ml و 44.75±10.72 بود. شمارش سلولهاي خوني در گروههاي کنترل و آزمون بين روزهاي اول و چهارم تغييرات معني داري را در اکثر پارامترها نشان نداد.
نتيجه گيري: شمارش سلول هاي خوني و سطح کورتيزول بعد از استنشاق بخارات توري راديواکتيو تغييرات معني داري را نشان نمي دهد. کورتيزول يک ﺗاثير کاتابوليک روي بافت دارد و باعث کاهش هورمونهاي آنابوليک مانند IGF-1
و  GHمي شود. باتوجه به اين، کاهش سطح کورتيزول براي ترميم بافت ايده آل است. با توجه به اين نکته پاسخهايي، مثل کاهش سطح زخم و بهبود فاکتورهاي هيستولوژيکي به نظر مي رسد مکانيسم متفاوتي در مقايسه با تغييرات احتمالي کورتيزول ناشي از سطوح پايين مواد راديواکتيو به عنوان يک استرسور داشته باشند .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی