برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر دوزهای مختلف سویا (با ایزوفلاون و فاقد آن) بر دمانس ناشی از بیماری پارکینسون در موشهای صحرایی اوراکتومی شده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: علي قلي هادي*,صفاهاني مريم,سركاكي عليرضا,بدوي محمد,زندمقدم احمد,اماني رضا,حقيقي زاده محمدحسين
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: شواهد نشان مي دهند که استروژن ممکن است بر مسير عصبي دوپامينرژيک جسم سياه-استرياتوم مغز اثر محافظتي داشته باشد و سبب تآخير در بروز پارکينسون و دمانس ناشي از آن شود. فيتواستروژنها، ممکن است اثرات مفيد استروژنها را بدون اثرات جانبي نشان دهند. هدف اين مطالعه ارزيابي اثرات دوزهاي مختلف سويا (ايزوفلاوندار و يا فاقد ايزوفلاون) بر دمانس، طول قدم و سفتي عضلاني در حيوانات اوارکتومي مدل بيماري پارکينسون مي باشد.
روشها: ابتدا موشهاي صحرايي Wistar (
بجز گروه سالم) اوراکتومي شدند. حيوانات به 3 گروه اصلي تقسيم شدند: 1- سالم 2- پيش درمان 3- درمان. حيوانات گروه پيش درمان، روزانه يک نوع از پنج نوع رژيم غذايي زير را 4 هفته قبل از تخريب الکتريکي SNC دريافت کردند: از 30 گرم غذاي معمولي روزانه يا صفر گرم سويا يا 10 گرم سوياي ايزوفلاوندار يا 20 گرم سوياي ايزوفلاوندار يا 10 گرم سوياي فاقد ايزوفلاون يا 20 گرم سوياي فاقد ايزوفلاون بود. حيوانات گروه درمان نيز يکي از دو نوع رژيم غذايي زير را 4 هفته پس از آسيب الکتريکي SNC و قبل از تست حافظه دريافت کردند: 1- معمولي 2- 20 گرم سوياي ايزوفلاوندار از 30 گرم غذاي معمولي. يادگيري و حافظه فضايي (در ماز آبي موريس)، سفتي عضلاني و طول قدم قبل و بعد از آسيب الکتريکي ارزيابي شد.
نتايج: حيوانات دريافت کننده رژيم حاوي سويا (ايزوفلاوندار و يا فاقد ايزوفلاون) نسبت به حيوانات دريافت کننده رژيم معمولي، هم در گروه پيش درمان و هم در گروه درمان،به طور معني داري ماز را در سطح بالاتري فرا گرفتند (05/0>P)
و به طور معني داري سفتي عضلاني کمتري داشتند (05/0>P). ارزيابي طول قدم، تفاوت معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: سويا احتمالا از طريق خاصيت آنتي اکسيداني و يا اتصال به گيرنده هاي استروژن و تقليد اثرات محافظتي آن مي تواند اثرات محافظتي بر سيستم دوپامينرژيک جسم سياه-استرياتوم داشته باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 42  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی