برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رفتارهای درد نوروپاتیک در دو مدل نروپاتیک محیطی CCI و SNI در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرزايي وحيده*,شاردي مناهجي هما,كرامتي كيوان,مقصودي نادر,زرين قلم مقدم جلال
 
 *مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: آسيب به عصب محيطي سندرم هاي درد نوروپاتيک همانند آلودينيا، هايپرآلژزيا و درد خودبخودي را بدنبال دارد. مدلهاي نوروپاتيک مختلفي جهت بررسي مکانيسم هاي درد نروپاتيک استفاده مي شوند که در اين مطالعه مدلهاي  Injury Chronic Constriction (CCI)و  Spared Nerve Injury (SNI)مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: رت هاي نر
 180 Sprague_Dawely تا 220 گرمي استفاده گرديد. از مدل CCI استفاده گرديد که روي عصب سياتيک 4 گره بسته و از مدل  SNIهم استفاده گرديد که دو شاخه عصب سياتيک قطع مي گردد، سپس هايپرالزياي حرارتي و آلودينياي مکانيکي در هر دو مدل طي روزهاي 4 و 7 و 14 سنجيده شد.
نتايج: پاسخهاي گروه هاي
CCI و SNI در مقايسه با گروه شاهد نسبت به محرکهاي مکانيکي و حرارتي افزايش معني داري را طي روزهاي 7 و 14 داشته که به ترتيب نشانگر آلودينياي مکانيکي و هايپرالژزياي حرارتي مي باشد (P< 0.001). مقايسه پاسخهاي گروه SNI با CCI اختلاف معني داري در رفتارهاي درد نشان نداد، معهذا هايپرالژزياي گروه CCI از SNI و آلودينياي گروه SNI از CCI شديدتر بود که اين پاسخ ها از روز چهارم پس از نوروپاتي آغاز شد و تا روز 14 به حداکثر مي رسيد.
نتيجه گيري: بررسي رفتاري مدل هاي
SNI و CCI پاسخهاي پر قدرت حسي را نشان داد که ناشي از ضايعه عصب مي باشد ولي شدت در اين دو مدل با يکديگر تفاوت دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 64  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی