برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گونه های گیاهی مناطق غنی از فلزات سنگین در شمال غرب ایران: یک بررسی فلوریستیک، فیتوسوسیولوژیک و فیزیولوژیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاجي بلند رقيه*
 
 *گروه زيست شناسي گياهي، دانشكده علوم طبيعي، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

در اين پژوهش، تركيب فلوريستيك، جوامع گياهي و فيزيولوژي تعدادي از گونه هاي گياهي رشد يافته روي خاكهاي غني از عناصر فلزي سنگين شامل معادن نيكل، روي، مس و منگنز در آذربايجان بررسي شده است. تركيب عنصري نمونه هاي گياهي جمع آوري شده تعيين شد و گونه هاي انباشته گر هر عنصر فلزي شناسايي و معرفي گرديدند. گونه هاي Senecio vulgaris و gracile Acanthophyllum بعنوان انباشته گر هاي نيكل, Lotus corniculatus , Helychrisum pallasii و Chrysanthemum sp. بعنوان انباشته گر هاي روي, Phlomis caucasia , Nepeta sp , Stachys inflata و Verbascum speciosum بعنوان ابناشته گرهاي مس و Asperula sp. و Ornithogalum sp. بعنوان انباشته گر هاي منگنز معرفي شدند. گونه هاي معرف مناطق غني از نيكل شامل Prangus uloptera , Rheum ribes و Scrophularia variegata براي مناطق غني از روي شامل Astragalus hohenakeria , Polygonum paronychioides براي مناطق غني از مس شامل Gnaphalium supinum و Astragalus recognitus و براي مناطق غني از منگنز شامل Onobrychis buhseana, Leutea petiolaris, Astragalus cancelatus و Lamium amplexicaule بوده است. بررسي سازوكارهاي فيزيولوژيك براي تحمل غلظت هاي مسموم كننده عناصر فلزي سنگين نشان داد كه در اندام هوايي، سيستئين نقش مهمي در سم زدايي نيكل و مس در گونه هاي متحمل ايفا مي كند و در ريشه، ماليك اسيد بعنوان عامل سم زدايي مس محسوب ميشود. از سوي ديگر در گونه هاي متحمل بخش اعظم نيكل در بخشيزه داراي وزن مولكولي كم يافت شد در حاليكه در گونه هاي حساس اين عنصر با ماكرومولكولها محتملا پروتئينهاي غشايي و آنزيمي پيوند برقرار نمود. باز انتقالي عناصر فلزي سنگين در گونه هاي متحمل در مقايسه با گونه هاي حساس كمتر بود كه نشان دهنده نقش محبوس نمودن عناصر فلزي در برگهاي پير در ايجاد تحمل ميباشد. مطالعه گونه هاي بومي و انباشته گر عناصر مي تواند اطلاعاتي را در مورد امكان سنجي كاربرد اين گياهان در استخراج عناصر و پالايش خاكها فراهم نمايد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 31   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی