برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش زمینه سازی با هیپرکسی متناوب و پیوسته نقص نورولوژیک و حجم آسیب مغزی حاصل از سکته مغزی در رت را کاهش می دهد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رهنما مهدي*,بيگدلي محمدرضا,حاجي زاده سهراب
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان، زنجان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تحمل به ايسکمي (IT) يکي از مهمترين مکانيسم هاي درون زاد مسوول افزايش تحمل بافت مغز در برابر آسيب هاي مغزي بعد از سکته مغزي است. علي رغم تلاش هاي انجام شده براي ايجاد IT حاصل از محرک هاي زير کشنده مختلف، مصارف باليني روش هاي مزبور به علت آثار سمي و جانبي آنها قابل پذيرش نيست. از طرف ديگر، هيچ گونه دوز درماني مناسب براي ايجاد IT توسط هيپرکسي نورموباريک (NBHO) ارايه نشده است. در اين مطالعه، ما دوزهاي پيوسته و متناوب NBHO را بر روي حجم آسيب مغزي و نقص هاي نورولوژيک مورد بررسي قرار داديم.
مواد و روش کار: رت ها به صورت گروه هاي پيوسته و متناوب در معرض
NBHO قرار مي گرفتند. بعد از 24 ساعت، آنها تحت جراحي انسداد شريان مياني مغز (MCAO) به مدت 60 دقيقه قرار مي گرفتند و سپس 24 ساعت به آنها اجازه برقراري مجدد جريان خون داده مي شد. آنگاه، IT القا شده در اثر NBHO در شرايط متناوب و پيوسته از لحاظ حجم آسيب مغزي و نقص هاي نورولوژيک مورد بررسي قرار مي گرفت.
نتايج: يافته هاي ما نشان مي دهد که
NBHO متناوب و پيوسته در القاي IT درگير هستند. آثار IT در روش هاي پيوسته و متناوب يکسان نبودند و NBHO متناوب نسبت به پيوسته اثر قوي تري داشت. پيش درمان هيپرکسي پيوسته حجم آسيب مغزي را به اندازه %63 و هيپرکسي متناوب حجم آسيب مغزي را به اندازه %82 کاهش مي دهد. نقص هاي نورولوژيک در هيپرکسي متناوب و پيوسته به طور قابل توجهي کاهش مي يافت که در مقايسه اثر هيپرکسي متناوب قوي تر از هيپرکسي پيوسته بود.
نتيجه گيري: اگرچه مطالعات زيادي براي وضوح مکانيسم هاي
IT لازم است، اما NBHO متناوب نه تنها براي مصارف باليني قابل استفاده و پذيرش است به دليل اين که آثار سمي کمتري دارد، بلکه اثر قوي تري در ايجاد IT به نمايش مي گذارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 45  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی