برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر استنشاقی الکالوئیدهای عصاره الکلی دانه اسپند بر بروز رفتار ترس در رت بالغ نر با استفاده از مدل رفتاری Elevated Plus- Maze

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: واعظي غلامحسين,عريان شهربانو,اعتمادي ليلا,منافي فرشته*
 
 *دانشگاه ازاد اسلامي واحد دامغان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به کاربرد وسيع دانه گياه اسپند (Peganum harmala) و تاثير خلسه آور و توهم انگيز (hallucinogenic) استنشاق آن، تحقيق حاضر به ارزيابي اثر استنشاقي عصاره الکلي دانه گياه اسپند در بروز رفتار ترس در موش صحرايي بالغ نر مي پردازد.
مواد و روشها: درصد رطوبت عصاره مذکور 37% تعيين گرديد. هر يک از گروههاي
 آزمايشي (n=6) توسط دستگاه نبولايزر مدت 45 دقيقه در معرض استنشاق ترکيبات ازمايشي قرار گرفته و از مدل رفتاري Elevated Plus-Maze براي ارزيابي رفتار ترس استفاده گرديد. در تمام مقايسات سالين بعنوان گروه کنترل و داروي هارمالين بعنوان گروه کنترل مثبت (0.13 gr/ml) در نظر گرفته شد. ارزيابي هاي رفتاري  نشان ميدهد اثر استنشاقي دوزهاي 18,12,6gr/ml با افزايش زمان اقامت در بازوي بسته نسبت به گروه کنترل در بروز رفتار ترس اختلاف معني داري نشان دادند (P< 0.05). اين در حاليست که عملکرد اين دوزها در مقايسه با گروه کنترل مثبت فاقد اختلاف معني دار بودند (P>0/05).نتايج نشان ميدهد که احتمالا تجويز استنشاقي مقادير بکار گرفته شده از عصاره الکلي ميتوانند مشابه با داروي هارمالين بعنوان يک ترکيب هالوسينوژن عملکرده و با افزايش زمان اقامت در بازوي بسته سبب بروز رفتار ترس در موشهاي صحرايي شوند. بعلاوه اختلاف معني داري بين حداقل (6ml/gr) و حداکثر (18gr/ml) دوز بکار گرفته شده مشاهده نشد. در نهايت از انجا که عمده ترين الکالوئيد موجود در عصاره ترکيب هارمالين است اين احتمال مطرح است که دانه اسپند بتواند در نمايش رفتار ترس در مدل رفتاري Elevated Plus-Maze موثر باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی