مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر روي خارج سلولي ترانس ( وابسته به ولتاژ و مستقل از ولتاژ) بر يادگيري شرطي احترازي غير فعال در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مهاجراني حميدرضا,پاليزوان محمدرضا,عريان شهربانو,باباپور وهاب
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجا كه روي خارج سلولي در بخش هاي مختلف مغز از جمله دستگاه ليمبيك و استرياتوم و قشر پيشين به عنوان تعديل كننده و نيز در يادگيري و حافظه از طريق كانالهاي كلسيمي وابسته به ولتاژ موثر است، اثر هاي مختلف آن بررسي شده است.
روشها: به وسيله دستگاه شاتل باكس و تزريق مركزي (درون بطني) اثر هر يك از مسدود كننده هاي كانالهاي كلسيمي و جمع آوري كننده روي خارج سلولي به صورت جداگانه و همزمان و در دوزهاي مختلف بر يادگيري احترازي غيرفعال انجام شد. حيوانات قبل و بعد از آموزش، و بعد از تست تحت اين تزريق قرار گرفتند.
نتابج: نتايج تزريق ماده جمع آوري كننده روي
(CaEDTA) با دوز متعارف (100 ميلي مولار) نشانگر عدم تاثير جمع آوري روي خارج سلولي ترانس بر اكتساب، تثبيت و به خاطر آوري يادگيري احترازي غيرفعال مي باشد. نتايج تزريق وراپاميل به عنوان مسدد كانالهاي كلسيمي وابسته به ولتاژ با دوزهاي 100 و 150 ميكروگرم بيانگر تاثير كاهشي آن بر اكتساب و تثبيت يادگيري احترازي غيرفعال در اين دوزها مي باشد. دوزهاي فوق هيچ تاثيري بر به خاطرآوري يادگيري احترازي غيرفعال در مقايسه با گروه كنترل نداشت.

در ادامه اثر همزمان 100CaEDTA  ميلي مولار به علاوه وراپاميل با دوز 100 ميكروگرم نيز بر اكتساب و تثبيت يادگيري احترازي غير فعال نشان داد كه تنها تثبيت يادگيري احترازي غيرفعال دچار افت گرديده است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مكانيز هاي مشتركي براي بر هم كنش يون هاي كلسيم و روي و ارتباط آنها با اكتساب و تثبيت يادگيري احترازي غيرفعال مورد انتظار مي باشد، و مي توان احتمال داد كه مكانيزم به خاطرآوري حداقل از نظر تعامل يون هاي كلسيم و روي (به صورت وابسته به ولتاژ) متفاوت از اكتساب و تثبيت باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 45  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی