برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات یکی از مشتقات دی بنزودیازپین (کلوزاپین) روی فراخوانی و ضبط حافظه در موش سفید کوچک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميكاييلي پيمان*,زعيم زاده نرجس,ارضي اردشير
 
 *گروه فارماکولوژي و سم شناسي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

اهداف و پيشينه تحقيق: کلوزاپين (يک مشتق دي بنزوديازپين) و يک آنتي سايکوتيک آتيپيک مي باشد. اثرات اين دارو احتمالا به واسطه سيستم دوپامينرژيک و سروتونرژيک ايجاد مي شوند. اما اثرات اين دارو روي حافظه هنوز بطور کامل روشن نشده است. در اين مطالعه، اثرات اين دارو بر روي ضبط و فراخواني حافظه بررسي گرديد.
مواد و روشها: موشهاي سفيد کوچک از نژاد ويستار آلبينو (تعداد = 80) پس از توزين به گروههاي زير تقسيم شدند: الف) گروه شاهد: که شوک الکتريکي
(ES) و نرمال سالين (NS) دريافت کردند. ب) گروه کنترل: که فقط شوک الکتريکي دريافت کردند. ج)، د) و هـ) گروههاي تيمار 1، 2 و 3 که الکتروشوک و نيز به ترتيب 1، 2 و 3 ميلي گرم بر کيلوگرم کلوزاپين دريافت کردند. بمنظور بررسي اثرات اين دارو روي ضبط حافظه (تعداد= 40) کلوزاپين بلافاصله و بمنظور بررسي اثرات اين دارو روي فراخواني حافظه (تعداد= 40) کلوزاپين 23/5 ساعت پس از دريافت الکتروشوک، تزريق شد.
نتايج: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه متوسط تاخير در قدم گذاري حيوان در روز چهارم در مقايسه با روز دوم در تمام گروهها طولاني تر شد (p<0.05).
گروههاي درمان شده با کلوزاپين در مقايسه با گروههاي شاهد و کنترل هيچ تفاوت معني داري در زمان قدم گذاري در روز چهارم نداشتند (p>0.05).
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه هيچ گونه بهبود معني داري در فعاليت شناختي در حيوانات درمان شده با کلوزاپين نشان ندادند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی