برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنتز کمپلکس های هپتنا آزا بزرگ حلقه باز شیف (M=Mn, Mg, Cd) با پایه پیریدینی حاوی دو بازوی 2-آمینو اتیل و تعیین فعالیت ضد باکتری- ضد قارچ آنها با استفاده از روش نفوذ در دیسک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خان محمدي حميد,آبنوسي محمدحسين,كي پور حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ليگاندهاي پلي آزاي بزرگ حلقه باز شيف و کمپلکس هاي آنها با يون هاي فلزي مختلف، دسته مهمي از ترکيبات هستند که در زمينه هاي گوناگون بيولوژي، کلينيکي، تجزيه اي و مانند آنها به کار مي روند.
روشها: تعداد نه کمپلکس بزرگ حلقه هپتا آزاي باز شيف با دو بازوي متصل شونده به فلز
+ [ML7]2, [ML6]2+ و + [ML8]2 از طريق واکنش تراکم حلقوي -2,6 [1+1]دي استيل پيريدين با هگزا آمين هاي مناسب، در حضور يون فلزي، تهيه و با استفاده از روش هاي طيف سنجي شناسايي شدند. ليگاند ها، بزرگ حلقه هاي پنتا آزاي 15-، 16- و 17- عضوي هستند که دو بازوي جانبي 2-آمينو اتيل دارند. فعاليت ضد باکتريايي و ضد قارچي ترکيبات جديد تهيه شده برروي باکتريهاي اشرشيا کلي و استافيليوکوکسي و قارچ کانديدا آلبيکنس توسط روش انتشار ديسکي بررسي شد. اشرشيا کلي و استافيلوکوکسي بترتيب بعنوان باکتريهاي گرم منفي و مثبت و کانديدا آلبيکنس بعنوان يک قارچ در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفتند. براي کشت و رشد باکتريها و قارچ بترتيب از محيط مولر هينتون آگار و سوبارو دکستروز آگار استفاده شد. اين محيطها در دماي 37 درجه سانتي گراد بمدت 24 ساعت براي باکتريها و 27 درجه سانتي گراد بمدت 48 ساعت براي کانديدا آلبيکنس در انکوباتور نگهداري شدند. در پايان مدت زمان ذکر شده محدوده توقف رشد اندازه گيري شده و با ديسکهاي آلوده به پنيسيلين، جنتامايسين و نيستاتين مقايسه گرديد.
نتيجه: اين تحقيق نشان داد که اغلب اين ترکيبات داراي فعاليت ضد ميکروبي بر روي استافيلوکوکوس هستند، ولي ترکيبات 19، 32 و 39 (ترکيبات بزرگ حلقه حاوي
(MnII) و ((CdII) فعاليت ضد ميکروبي برعليه باکتري اشرشياکلي نشان دادند. در خانواده ترکيبات شيميائي پيرديني سنتز شده تنها ترکيب شماره 32 داراي فعاليت ضد قارچ بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 128  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی