برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سبک های یادگیری در دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1385 (بر اساس نظریه یادگیری تجربی کلب)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني مسعود*,اعتماد الاسلامي بختياري مريم,صاحب الزماني مهري,حسيني بي بي مريم
 
 *مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در ساليان اخير دانشکده هاي داروسازي حهان به ضرورت استفاده از روش هاي نوين آموزش وتدريس براي کمک به دانشجويان جهت ارتقا تواناييهايي که منجر به اقدامات درماني و مراقبتي صحيح تر و نهايتا حفظ سلامت جامعه مي شود واقف شده اند. اين توانايي ها مشتمل بر تفکر نقادانه، حل مساله و مهارت هاي ارتباطي مي باشد. لذا اين مهم است که مدرسين از شيوه هاي يادگيري دانشجويان آگاه باشند و نقاط قوت و ضعف آنها در يادگيري مطالب چيست تا حداکثر فرصت تجارب يادگيري را فراهم کنند.
روش مطالعه: تعداد 88 دانشجوي دوره دکتراي عمومي داروسازي به روش
Stratified Random Sampling بر اساس جنسيت و سال تحصيلي انتخاب و پس از توجيه و جلب همکاري ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه سبک هاي يادگيري کلب و سوالات دموگرافيک در بين آنان توزيع و پس از جمع اوري با استفاده از نرم افزار SPSS 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: آزمودني هاي پژوهش مشتمل بر 51% خانم و 49% آقا با ميانگين سن 5/21 بودند.نوع سبکهاي يادگيري در بين دانشجويان
به ترتيب عبارت بود از: واگرا (42%)، جذب کننده (32%)، همگرا (16%) و انطباق يابنده (10%). رابطه معني داري بين نوع سبک يادگيري با جنسيت و سال تحصيلي آنان مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اگر چه نقطه قوت مشترک افراد واگرا و جذب کننده تمايل به استفاده از شيوه مشاهده تاملي در يادگيري مطالب است که آنان را در مشاغل و رشته هاي علوم و اطلاعات توانا مي سازد اما تعدادي از دانشجويان نيز داراي سبک همگرا بودند که بصورت بالقوه در يافتن راه هاي به کارگيري نظريات تئوري توانمندند. لذا وظيفه مدرسين استفاده از روشها و رويکردهاي متنوع در کلاس درس است تا فرصت تجارب يادگيري را براي همه دانشجويان فراهم سازند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی