برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ضایعات ناشی از ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه بر میزان آنتی اکسیدان کبد در موش صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: گلاب فرشته*,كدخدايي مهري,زحمتكش مريم,غزنوي رعنا
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ايسکمي-ري پرفيوژن باعث ايجاد يک پاسخ التهابي و همچنين توليد گونه هاي فعال اکسيژن (ROS) ميشود که ميتواند علاوه بر ايجاد ضايعه در محل مورد نظر در ارگانهاي دورتر هم تاثير گذارد. هدف اين مطالعه بررسي اثرات ايسکمي-ري پرفيوژن کليه بر ميزان آنتي اكسيدانهاي كبد ميباشد.
روشها: براي انجام اين کار تعداد 20 عدد موش صحرايي نر از نژاد اسپراگ داولي در نظر گرفته شد که به گروههاي کنترل و دوره هاي مختلف ايسکمي 30 ، 45 و 60 دقيقه تقسيم بندي شدند. زمان ري پرفيوژن براي تمامي گروهها يك ساعت در نظر گرفته شد. جهت ارزيابي تغييرات آنتي اكسيداني ايجاد شده در کبد در پاسخ به ايسکمي-ري پرفيوژن کليه،
ميزان FRAP (ferric reducing antioxidant power) و reduced glutathione (GSH) در کبد اندازه گيري شد.
يافته ها: ميزان
GSH کبدي درگروه ايسکمي 45 دقيقه ري-پرفيوژن 1 ساعت نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري را نشان داد 0.55 ±1.95 ;p≤0.05) در برابر 0.41± 3.62) که اين کاهش در گروه ايسکمي 60 دقيقه ري-پرفيوژن يكساعت نيز همچنان حفظ شد. کاهش ميزان GSH بيانگر تغييرات بيومولکولي ناشي از ROS ميباشد. از طرف ديگر ميزان FRAP در گروههاي مختلف تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: ايسکمي بمدت 45 دقيقه و ري پرفيوژن يكساعت در کليه باعث ايجاد تغييرات آنتي اكسيدان در کبد ميشود. بهرحال عدم ايجاد تغييرات معني دار در
FRAP ممکن است بعلت کوتاه بودن زمان ري-پرفيوژن باشد. اين مطالعه لزوم مراقبت از ساير ارگانها بويژه كبد را در هنگام جراحي كليه پيشنهاد مينمايد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 48  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی