برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش پروتئین کیناز C در کاهش پاسخدهی بستر عروقی کلیه جدا شده از رتهای تحت درمان با آندوتوکسین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غلام نژاد زهرا*,فاتحي حسن آباد زهرا,جعفرزاده مصطفي,فاتحي محمد,فرخفال خديجه
 
 *گروه فيزيولوژي و فارماركولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

نارسايي حاد کليه يکي از عوارض شوک عفوني است. در اين مطالعه شوک عفوني توسط تزريق داخل صفاقي اندوتوکسين (10mg/kg) در رتها ايجاد شد و به گروه شاهد نرمال سالين (1mg/kg) بصورت داخل صفاقي  تزريق شد. پس از 5 ساعت حيوانات را با تزريق داخل صفاقي پنتوباربيتال سديم (60mg/kg) بيهوش نموده و فشار شرياني و ضربان قلب را ثبت کرده و پاسخ به داروهاي تنگ کننده و گشاد کننده عروقي را بررسي نموديم. در بخش ديگري از آزمايشها، پس از اندازه گيري فشار خون و ضربان قلب، کليه حيوان جهت مطالعات برون تني جدا گرديد. سپس پاسخدهي کليه هاي جدا شده از حيوانات شاهد و تحت درمان با اندوتوکسين به تنگ کننده ها و گشاد کننده هاي عروقي در حضور و غياب L- نيترو  آرژينين متيل استر L-NAME) با غلظت (و يا چلري ترين (مهار کننده قوي و اختصاصي PKC با غلظت (10-5بررسي گرديد. تجويز اندوتوکسين سبب کاهش قابل توجه فشار خون، ضربان قلب و پاسخدهي به فنيل افرين، استيل کولين و سديم نيتروپروسايد گرديد. پاسخ انقباضي به فنيل افرين در کليه هاي جدا شده از حيوانات تحت درمان با اندوتوکسين بطور معني داري کاهش يافت. همچنين اندوتوکسين سبب نقصان پاسخدهي به گشاد کننده هاي عروقي (استيل کولين و سديم نيتروپروسايد) گرديد. مجاورت کليه هاي جدا شده از گروه اندوتوکسيني با L-NAME و چلري ترين سبب بهبود پاسخدهي به عوامل تنگ کننده و گشاد کننده گرديد. نتايج بدست آمده  در اين مطالعه، اثر مفيد مهار PKC در بهبود کاهش پاسخدهي عروق حيوانات مبتلا به شوک عفوني را مطرح مي کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 43  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی