برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تزریق موسیمول در هسته لوکوس سرولئوس موش های صحرایی واسبسته به مورفین علایم قطع مصرف را کاهش می دهد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي مشهدي زهرا*,كريميان سيدمرتضي,ميرزايي ديزگاه ايرج
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: وابستگي به اوپيوئيدها يك نوع اختلال سيستم عصبي مركزي است كه در نتيجه آداپتاسيون تدريجي مغز كه در سطح سلولي و مولكولي رخ ميدهد نسبت به تجويز مكرر داروها ايجاد ميشود. وابستگي فيزيكي در ارتباط با تجويز مزمن اوپيوئيدها بوسيله سندرم قطع مصرف مشخص ميگردد كه شامل علايم رفتاري مختلفي است كه بدنبال قطع ناگهاني دارو يا تجويز يك آنتاگونيست اوپيوئيدي ظاهر ميشود و مکانيسم دقيق وابستگي به اوپيوئيدها و سندرم قطع مصرف هنوز بدرستي شناخته نشده است. اما به نظر ميرسد که سيستم گابائرژيك و همچنين هسته لوکوس سرولئوس نقش مهمي در بروز علايم جسمي ناشي از عارضه ترک داشته باشد.
روش: در اين مطالعه 11 گروه موش صحرايي نر انتخاب شده بودند. در تمام گروهها، هسته لوکوس سرولئوس به صورت دوطرفه طبق اطلس پاکسينوس با دستگاه استرئوتاکس کانول گذاري شد. پس از يك هفته بهبودي، 10 گروه از حيوانات به مدت يک هفته با تزريق افزايش يابنده مورفين وابسته شدند. در يک گروه نيز بجاي مورفين، سالين تزريق شد. در روز هشتم، ابتدا در هسته لوکوس سرولئوس سالين و يا سه دوز مختلف آگونيست (موسيمول) و آنتاگونيست (بيكوكولين) رسپتورهاي گابا
A و همچنين در سه گروه ديگر ابتدا بيكوكولين و بعد موسيمول تزريق گرديد. سپس جهت القا عارضه ترك، نالوكسان تزريق شد. نمره کل عارضه ترک به عنوان شاخصي در ارزيابي شدت عارضه ترک در نظر گرفته شد.
يافته ها: موسيمول نمره كل عارضه ترك را كاهش داد در حاليكه بيكوكولين تاثيرِي نداشت. پيش تزريق بيكوكولين اثر موسيمول را در كاهش نمره كل عارضه ترك معكوس نكرد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که تزريق موسيمول در هسته لوکوس سرولئوس موشهاي صحرايي اثر كاهنده بر روي علايم قطع مصرف مورفين دارد كه اين اثر از طريق يكي از زير گونه هاي گيرنده هاي گابا
A ,B يا C غير حساس نسبت به بيكوكولين صورت ميگيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی