برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات متانولی و عصاره روغنی سیاهدانه بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحيمي زينب*,حاج زاده موسي الرضا,محمديان روشن نعما
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

در درمان سنگهاي ادراري علاوه بر هزينه هاي سنگين و عوارض جانبي، گاه نياز به خارج کردن آن مي باشد، لذا تشخيص و درمان زودرس سنگها مي تواند از بزرگ شدن و عوارض بعدي آن جلوگيري نمايد. هدف اين پژوهش بررسي اثرات احتمالي عصاره متانولي و عصاره روغني سياهدانه بر روي سنگ کليه در رت مي باشد. در اين مطالعه 70 سر رت از نژاد ويستار به صورت تصادفي به 7 گروه 10 تايي تقسيم شدند. به آب آشاميدني گروه A (کنترل سالم) به ميزان 1% آب مقطر و به آب آشاميدني گروه B (کنترل منفي) و رتهاي گروه هاي تجربي به مدت 28 روز اتيلن گليکول به مقدار 1% اضافه شد. در گروه) C پيشگيري) از شروع تجويز اتيلن گليکول و در گروه) D درمان) از روز پانزدهم تجربه، روزانه 250mg/kg/B.W از عصاره متانولي سياهدانه به آب مصرفي رتها اضافه شد. در گروه E (پيشگيري) از شروع و در گروه F (درمان) از روز پانزدهم پژوهش، روزانه 1 ميلي ليتر عصاره روغني سياهدانه (معادل 750mg/kg/B.W از پودر سياهدانه) و در گروه) G کنترل روغن زيتون) از روز اول 1 ميلي ليتر رواغن زيتون از راه دهان به رتها داده شد. در پايان تجربه کليه تمام رتها با روشهاي روتين آسيب شناسي از نظر حضور تجمعات اگزالات کلسيم بررسي شدند. نتايج نشان داد که در گروه B تعداد بلورهاي اگزالات کلسيم در مقاسيه با گروه A بطور معني داري افزايش دارد (001/0>P) تجمع بلورهاي اگزالات کلسيم در گروه C در مقايسه با گروه B بطور معني داري کاهش يافت (05/0>P)، در حاليکه با کنترل سالم تفاوت معني داري نداشت. يافته ها نشان مي دهد که عصاره متانولي سياهدانه در گروه پيشگيري در جلوگيري از تجمع کريستالهاي اگزالات کلسيم موثر است. درمان با عصاره روغني و پيشگيري و درمان با عصاره روغني سياهدانه و روغن زيتون اثري بر تجمعات بلورهاي اگزالات کلسيم نداشتند و در اين گروه ها تفاوت معني داري در مقايسه با گروه B نشان نداد (05/0>P). با توجه به اينکه سياهدانه از قديم الايام توسط مردم مصرف ميشود، لذا مي توان مصرف آنرا براي موارد انساني نيز توصيه نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 136  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی