برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

افزایش آستانه تشنج ناشی از پنتیلنتترازول در موشهای سوری کلستاتیک: تعامل بین سیستمهای اوپیوئیدی و کانابینوئیدی اندوژن

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شفارودي حامد*,قاسمي مهدي,دهپور احمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: سيستمهاي اوپيوئيدي و كانابينوئيدي اندوژن در برخي جنبه هاي پاتوفيزيولوژيك بيماري كلستاز نقش اساسي دارند. از طرفي با استفاده از مدلهاي مختلف حيواني گزارش شده كه اين سيستمها از طريق يك مكانيسم اثر مركزي باعث تغيير در آستانه تشنج ميگردند. هدف اين مطالعه بررسي تغييرات آستانه تشنج القا شده با پنتيلنتترازول در موشهاي سوري كلستاتيك و تعامل سيستمهاي اوپيوئيدي و كانابينوئيدي بوده است.
روشها: موشهاي سوري نر
NMRI به دو گروه اصلي كلستاتيك (بستن مجراي صفراوي؛ (BDL و شم (جراحي بدون (BDL تقسيم شدند. آستانه تشنج القا شده با پنتيلنتترازول در روزهاي اول تا ششم جراحي در گروههاي مجزا بررسي شد. همچنين اثر تجويز حاد يك آنتاگونيست اختصاصي رسپتورهاي كانابينوئيدي مركزي (0.5, 0.75, 1 mg/kg, AM251) CB1 در روز سوم و تجويز مزمن آن 0.5 mg/kg)، بمدت 3 روز) و اثر تجويز مزمن نالتركسون (آنتاگونيست رسپتورهاي اوپيوئيدي، (2, 5, 10 mg/kg) بر آستانه تشنج دو گروه بررسي شد (8 حيوان در گروه).
يافته ها: آستانه تشنج بطور وابسته به زمان
(P<0.001) در موشهاي كلستاتيك نسبت به شم افزايش يافت كه حداكثر اين افزايش در روز سوم بعد از BDL بود. درمان مزمن با هريك از داروهاي نالتركسون و AM251 باعث كاهش آستانه تشنج در موشهاي كلستاتيك شد (P<0.01). همچنين، تجويز حاد AM251 بصورت وابسته به دوز (P<0.001) باعث كاهش آستانه در موشهاي كلستاتيك 3-روزه شد. تجويز حاد دوز غيرموثر (0.5mg/kg) AM251 در موشهاي كلستاتيك سه روزه كه بمدت 3 روز دوز غيرموثر نالتركسون (2 mg/kg) گرفته بودند، باعث كاهش چشمگير (P<0.001) در آستانه تشنج گرديد.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان ميدهند كه آستانه تشنج در موشهاي كلستاتيك بطور وابسته به زمان افزايش يافته و دو سيستم كانابينوئيدي و اوپيوئيدي اندوژن در تعامل با يكديگر در اين افزايش دخالت دارند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی