برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر هیپوتیروئیدی بر اسپرماتوژنز رت نژاد ویستار

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: نيك روش محمدرضا,جلالي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: مطالعات گذشته نشان داده است كه هورمونهاي تيروئيدي T3) و (T4 در رشد و تكامل پس از تولد داراي نقش مهمي هستند. در اين مطالعه سعي گرديد تا اثرات هيپوتيروئيدي بر اسپرماتوژنز رت هاي نژاد ويستار در سن 2 ماهگي مورد مطالعه قرار گيرد.
روش كار: براي اين منظور رت هاي مورد نظر به دو گروه تجربي و كنترل تقسيم شدند و نمونه هاي تجربي با بهره گيري از پروپيل تيواوراسيل
(PTU) تيروئيدكتومي شيميايي گرديدند در حاليكه گروه كنترل دست نخورده باقيماندند. با گذشت 3 هفته از اين عمل، حيوانات قطع نخاع گرديده و بيضه هاي آنان براي انجام مطالعات بافت شناسي مورد فيكس با فرمالين قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش در نمونه هاي مربوط به هيپوتيروئيدي كاهش معني داري را در قطر لوله هاي سيمينفروس نشان داد. در گروه كنترل روند اسپرماتوژنز داراي فعاليت طبيعي بود در حاليكه پديده تكثير و تمايز سلولهاي جنسي در نمونه هاي هيپوتيروئيد كاهش يافته يا متوقف گرديده بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه هيپوتيروئيدي اثرات نامطلوبي بر پديده اسپرماتوژنز باقي مي گذارد كه نشان دهنده اهميت نقش هورمونهاي تيروئيدي در اين زمينه است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 48  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی