برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه آثار سیتوتوکسیک امنی پاک 350 بر روی فرآیند اسپرماتوژنزیز در مدل موشی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: پرويزي شهرام,مزداراني حسين,صلوتي مجتبي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اين روزها مواد حاجب غير يوني بطور گسترده اي در آزمونهاي مختلف راديولوژي در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرند. با اين وجود مطالعات چنداني در مورد آثار احتمالي اين مواد بر روي فرآيند اسپرماتوژنزيز انجام نشده است. در اين تحقيق به بررسي اثر امني پاک 350 (از مواد حاجب غير يوني يد دار) بر روي اسپرماتوژنزيز در مدل موشي پرداخته شده است.
روشها: دزهاي متفاوت از ماده حاجب شامل 5/0، 1، 2، 3 و 4 ميلي ليتر بر کيلوگرم از طريق وريد دمي به 5 گروه 5 تايي از موشها تزريق گرديد.
موشها 20 روز پس از تزريق کشته شدند. وزن بيضه ها در همه موش هاي تزريق شده اندازه گيري و با وزن بيضه ها در موش هاي گروه کنترل مقايسه گرديد. سپس اسپرم ها پس از هموژنايز کردن هر دو بيضه چپ و راست شمارش گرديدند. ميانگين تعداد اسپرم ها و همچنين نسبت بقا در هر گروه با گروه کنترل مقايسه گرديد.
نتايج: ميانگين تعداد اسپرم ها در همه دزها در موش هاي تزريق شده در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معني داري نشان داد و بيشترين کاهش در تعداد اسپرم ها در کمترين دز تزريقي از امني پاک
(P<0.001) 350 مشاهده گرديد. کاهش وزن بيضه ها نيز در همين دز در موش هاي مربوطه مشاهده گرديد (P=0.057). نمودار بخوبي کاهش نسبت بقا در اسپرم ها را در همه دزهاي تزريقي از ماده حاجب نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی