برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین پارامترهای فارماکوکنتیکی ستیریزین به کمک داده های ادراری و مقایسه هم ارزی زیستی حاصل از داده های ادراری و پلاسمایی با توجه به پدیده پیک چندگانه

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: صدراي سيما*,فهيمي هنزايي سعيده,حميدي پوران دخت,رضايي سعيد,توليت طيبه
 
 *دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده داروسازي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

تعيين پارامترهاي فارماكوكنتيكي ستيريزين به كمك داده هاي ادراري و مقايسه هم ارزي زيستي حاصل از داده هاي ادراري و پلاسمايي قرص 10 ميلي گرمي ستيريزين ساخت داخل با ساخت فايزر آلمان مي باشد كه در 12 داوطلب سالم كه هر كدام 20 ميلي گرم از اين دارو را در يك مطالعه تصادفي و دوسويه كور با فاصله يك هفته دريافت كرده بودند بررسي شد. نمونه هاي ادراري داوطلبان تا 24 ساعت پس از تجويز در لوله هاي آزمايش جمع آوري شدند و با روش HPLC تعيين مقدارگرديد. پارامترهاي فارماكوكينتيكي ادراري شامل Tmax2, Tmax1, UERmax2, UERmax1Du (0-24) نسبت پارمترهاي آزمون به مرجع با فاصله %90 اطمينان به شرح زير بودند: Du (0-24) در فاصله UERmax1, (0.72-1.28) در فاصله UERmax2 (0.52-2.1) در فاصله Tmax1 ,(0.46-1.26) در فاصله (0.74-1.52) و Tmax2 در فاصله (0.66-1.28) قرار داشتند كه از آنجاييكه محدوده اطمينان %90 براي پارامترها خارج از محدوده 0.8-1.2 بود لذا مي توان ادعا كرد كه قرص ستيريزين 10 ميلي گرمي (آزمون) با قرص Zyrtec 10 ميلي گرمي (مرجع) هم ارز نمي باشند كه اين نتيجه با نتايج حاصل از مطالعات بر روي داده هاي پلاسمايي مطابقت داشت. نسبت پارامترهاي ازمون به مرجع با فاصله اطمينان %90 به شرح زير بود: F1u/F1p در فاصله F2u/F2p ,(1.22-3.09)در فاصله F3u/F3p (0.58-1.74) در فاصله F4u/F4p (0.80-1.49) در فاصله F5u/F5p (0.71-1.67) در فاصله (0.37-3.37) و F6u/F6p در فاصله (0.48-1.50) قرار داشتند كه با توجه به نسبت پارامترهاي حاصل از مقايسه داده هاي ادراري و پلاسمايي در هر دو فرآورده مي توان ادعا كرد كه اختلاف معني داري بين داده هاي پلاسمايي و ادراري وجود ندارد مي توان در مورد اين دارو كه داراي پديده پيك دوتايي مي باشد داده هاي ادراري را جايگزين داده هاي پلاسمايي جهت ارزيابي هم ارزي زيستي فرآورده نمود. با تصحيح فرمولاسيون و مطالعه مجدد اين همبستكي بين داده هاي ادراري و پلاسمايي مشاهده شد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 39  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی