برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

انتقال جلدی نیتریک اکساید از طریق کمپکلسهای NO بر روی رت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شعباني محمد,لاجوردي مرجان,جهانگيري نوده يونس
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: نيتريک اکسايد توليد شده و استعمال آن بصورت جلدي، ممکن است بدون ايجاد اثرات سيستميک در درمان انواع عفونت هاي پوستي مفيد باشد.
هدف: بررسي استعمال جلدي کمپلکسهاي
NO در مدل رت.
مواد و روش: عدد رت نر از نژاد
SD را انتخاب و پس از تراشيدن و استريل کردن ناحيه پشت رتها با الکل ايزو پروپانول آنها را بطور تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. در گروههاي آزمايش (A ,B,C) کمپلکسهاي DETA - NO , DPTA-NO و DPTA-NO-g-dextran که با هيدروژل ترکيب شده بودند، بصورت موضعي به قسمت تراشيده شده هر رت استعمال شدند. براي گروه کنترل (D) فقط هيدروژل استعمال شد. نمونه هاي ادراري جمع آوري و تا زمان آناليز در دماي 80- درجه سانتي گراد نگهداري شدند.
نتايج: ميانگين ماکزيمم سطح
NO دفعي در ادرار 94.2, 31.8 و 9/14 ميکرومول در روز به ترتيب براي DETA،DPTA ، DPTA -g-dextran بودند . اين مقدار بطور معني داري در کمپلکس DPTA -g-dextran کاهش داشت (P≤0.01). از لحاظ آماري اختلاف معني داري بين فشار خون قبل و بعد از استعمال کمپلکسهاي NO وجود نداشت.
بحث: نتايج ما نشان داد که استعمال جلدي دهنده هاي
NO وابسته به دوز بوده و از طرف ديگر نشان داده شد که اثرات سيستميک DPTA-NO-g-dextran بسيار کمتر از ساير کمپلکسهاي NO است. بنابراين دهنده هاي NO احتمالا به عنوان مواد موثر در درمان عفونت هاي پوستي حايز اهميت است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی