برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیدایش تاخیر تکوین عصبی در جنین رت با تجویز خوراکی مورفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نصيرايي مقدم شيوا,فريدوني مسعود,بهادران حسين,احمدياني ابوالحسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مصرف مورفين مي تواند در زمان بارداري به نقايص عملکردي در سيستم عصبي منجر گردد. ما نشان داديم ،تاثير مصرف مادري مورفين در 3 دوز0.05 ،0.01mg/ml  و 0.1 در رتهاي ماده منجر به تاخير تکوين لوله عصبي گرديد با بيشترين اثر در کمترين دوز. بمنظور ارزيابي اثرات مورفين خوراکي بر تکوين دستگاه عصبي جنيني مطالعه حاضر بر اثرات تجويز خوراکي مورفين به مادران باردار روي ساير بخشهاي دستگاه عصبي نظير صفحه عصبي، لوله عصبي و حبابهاي بينايي جنين متمرکز شد.
مواد و روشها: بدين منظور روزهاي 8.5 تا  (E11.5-E8.5) 11.5
ٍجنيني به عنوان روزهاي تکوين عصبي در جنين رت (225 ± 25 gr) انتخاب گرديد. روز بعد از جفتگيري به عنوان E0 قرار داده شد. گروههاي آزمايشي مورفين را بصورت محلول در آب خوراکي بمقدار 0.01mg/ml در آب روزانه دريافت کردند (براي هر رت 15 ml). گروه هاي کنترل از آب معمولي استفاده کردند. در روزهاي مذکور رحمهاي حاوي جنين پس از بيهوشي، خارج گرديده و در فرمالين 10% بمدت يک هفته تثبيت گرديد. پس از طي مراحل پردازش بافتي جنينها برش گيري شده و با تکنيک (H&E) رنگ آميزي شدند.
نتايج: برشها توسط ميکروسکوپ نوري و نرم افزار
Digi3 جهت مشاهده تغييرات در دستگاه عصبي مورد بررسي قرار گرفتند. بنظر مي رسد مصرف خوراکي مورفين بصورت روزانه مي تواند موجب تاخير در تکوين سيستم عصبي صفحه عصبي، لوله عصبي و حبابهاي بينايي گردد.
نتيجه گيري: بنابراين يافته ها تجويز مورفين باعث بروز تغيير در مراحل تکوين سيستم عصبي شده است لذا مکانيسم ملکولي اين اثرات بايد مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد. احتمال بروز چنين نقائصي در تکوين بخشهاي ديگر سيستم عصبي از جمله قشر مخ، مخچه و نخاع و نيز تغييرات رفتاري در حيوان پس از تولد و بلوغ نيازمند مطالعات تکميلي است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 92  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی