برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تفاوت جنسی در تحمل به اثر ضددردی مرفین و نیز تغییرات مقدار گلوتامات در هسته اکومبنس در بروز این تفاوت با استفاده از روش میکرودیالیز

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: موسوي سيده زهرا,شفيقي بيژن,كبارفرد فرزاد,جرجاني معصومه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: عليرغم وجود گزارش هايي مبني بر تفاوت جنسي در تحمل به اثرات مرفين، مكانيسم دقيق اين تفاوتها ناشناخته است. با تکيه بر شواهد دخالت هورمون هاي جنسي در تفاوت هاي وابسته به جنس در اثرات اپيوئيدها و نقش گلوتامات در تحمل به مرفين، در اين مطالعه تفاوت جنسي در تحمل به اثر ضد دردي مرفين و نيز ميزان دخالت گلوتامات در هسته اكومبنس در بروز اين تفاوت مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: اندازه گيري درد با آزمون
Tail-flick صورت گرفته و تحمل به اثر ضد دردي با تجويز 7mg/kg s.c مرفين براي ۸ روز متوالي ايجاد گرديد. با استفاده از ميكرودياليز، مايع خارج سلولي هسته اكومبنس استخراج و با HPLC ميزان گلوتامات تعيين مقدار شد.
نتايج: اثر ضددردي مرفين در موش هاي نر دست نخورده بيشتر از جنس ماده
مشابه بود (P<0.05). با گنادكتومي، تفاوت جنسي در اثر ضد دردي مرفين از بين رفت. ميزان تحمل به اثر ضد دردي مرفين در نر دست نخورده بيشتر از ماده مشابه بود.(P<0.05)  بروز تحمل در ماده دست نخورده سريعتر از نر مشاهده شد. ميزان گلوتامات پس از تجويز تك دوز مرفين، در ماده دست نخورده و گنادكتومي شده بطور معني داري بيشتر از حيوانات نر مي باشد. پس از تحمل، تفاوت جنسي در ميزان گلوتامات در حيوانات دست نخورده همچنان وجود داشته ولي با گنادكتومي تفاوت جنسي در حيوانات تحمل يافته از بين رفت. بنظر مي رسد آزادسازي گلوتامات در هسته اكومبنس در روند تحمل به مرفين از طريق مكانيسم هاي حساس به استروژن تنظيم گرديده.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 43  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی