برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی کارآیی مدلهای زمین آماری در GIS برای تهیه نقشه فرسایندگی باران مطالعه موردی، حوزه آبخیز لتیان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سلطاني محمدجعفر*,گودرزي مسعود,شش انگشت سارا
 
 *پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، تهران
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

الگوريتمهاي درونيابي از متداولترين روشها براي تهيه نقشه ها و اطلاعات مورد نياز در تحليل با GIS ميباشند. دقت نقشه هاي تهيه شده از طريق درون يابي نقش بسيار مهمي در کيفيت نتايج حاصله دارد. داده هاي هوا شناسي بخصوص بارندگي در بسياري از مطالعات مورد استفاده هستند و بعلت اندازه گيري نامنظم و پراکنده در نقاط محدود، استفاده از روشهاي درون يابي براي اين داده ها ضرورت دارد. با توجه به نقش اساسي اين داده ها در مدلهاي مختلف مانند مدلهاي فرسايش خاک و رواناب، بررسي و تعيين روشهاي مناسب براي درون يابي اهميت زيادي رارد. روشهاي متعددي براي درون يابي يك متغير ارايه شده اند كه روشهاي چند ضلعي هاي تيسن و وزن دهي بر مبناي عکس فاصله (IDW) از جمله روشهاي مرسوم ميباشند. بهر حال، اين روشها به دليل در نظر نگرفتن همبستگي بين داده ها و بهينه نبودن اندازه و شکل همسايگي مورد استفاده، غالبا‌ از دقت كافي برخوردار نمي باشند. (3) در اين تحقيق، فوايد استفاده از تخمينگرهاي زمين آماري مبتني بر بکارگيري همبستگي بين داده ها (Cokrigging) از نظر افزايش دقت محاسبات در درون يابي داده هاي بارندگي بمنظور در حوزه آبخيز لتيان مورد بررسي قرار گرفته است. اطلاعات بارندگي حاصل از درون يابي براي تهيه تقشه فرسايندگي باران در مدلسازي فرسايش مورد استفاده قرار گرفته است. مقايسه نتايج حاصل از روشهاي IDW، spline،krigging  و cokrigging نشان دهنده برتري روش cokrigging بر مبناي مدل گوسين و امکان کاهش خطاي درون يابي با استفاده از اين الگوريتم ميباشد.

 
کلید واژه: فرسايندگي باران، روشهاي زمين آماري، ميانگين حسابي (GIS, (MAE
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی