برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مهار اپوپتوزیس در موتورنورونهای قطعات نخاع موش بالغ بوسیله مهار کننده کلپین

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: مومني حميدرضا*,كنج مارتين
 
 *گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: کشت هاي قطعات نخاع مي توانند براي مطالعه مکانيسم هاي مسوول بقا و مرگ سلول هاي عصبي مورد استفاده قرار گيرند. با اين وجود، قطعات نخاع گرفته شده از جانوران بالغ به سختي در محيط هاي کشت باقي مانده و سريعا ازبين مي روند. در اين تحقيق ما کشت هاي قطعات نخاع از موش بالغ را مورد استفاده قرار داديم تا مکانيسم هاي دخيل در مرگ سلولي موتورنورونها را مورد بررسي قرار دهيم.
روشها: بخش سينه اي نخاع به قطعاتي با ضخامت 500 ميکرون بريده و در محيط کشت حاوي 
MEM %50،  25%سرم اسب، 25% محلول نمکي Hanks،25  ميلي مولار HEPES و پني سيلين-استرپتومايسين با pH=7 قرار گرفتند. اين کشت ها سپس در دماي 37 درجه سانتي گراد و  CO2 %5براي 6 ساعت انکوبه شدند. موتورنورونها بوسيله خصوصيات مورفولو ژيکي (اجسام سلولي و هسته بزرگ)، موقعيتشان در شاخ هاي شکمي نخاع و رنگ آميزي آنها باآنتي بادي  Choline acetyl transferase (ChAT)مورد شناسايي قرار گرفتند. مرگ سلولي در موتورنورونها با استفاده ازرنگ هاي فلئورسنت مثل propidium iodide و Hochest33342 و نيز ظهور فراگمنت هاي نوکلئوزومي DNA بر روي ژل آگارز مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: بعد از 6 ساعت در محيط کشت، بيشتر موتورنورونها مشخصه هاي
apoptosis ، شامل متراکم شدن هسته وکروماتين و ظهور فراگمنت هاي نوکلئوزومي DNA را نشان دادند. در اين زمان، بيشتر موتورنورونها همچنين ايميونوريکتيويتي را نسبت به آنتي بادي calpain II، هم در سيتوپلاسم و هم در هسته نشان دادند. بعد از 6 ساعت در محيط کشت، هم calpain inhibitor VI و هم EGTA ظهور هسته هاي اپوپتوتيک را مهار نموده در حالي که يک مهار کننده عمومي (Z-VAD.fmk) caspase فاقد اثر بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر پيشنهاد مي کند که
calpain براي apoptosis موتورنورونها در قطعات نخاع جانور بالغ ضروري و اينکه اين apoptosis بصورت غير وابسته به فعاليت caspase عمل مي نمايد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 44  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی