برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آنتاگونيست گيرنده 5-HT3 آستانه تشنج کلونيک القايي با پنتيلن تترازول را در موش کاهش مي دهد: نقش سيستم نيتريک اکسايد

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: قلي پور طاها,دهپور احمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: رسپتورHT3-5  در بين گيرنده هاي سروتونين (5HT) به سبب کانال يوني بودن شاخص است. رسپتورهاي HT3-5 که به کاتيون ها از جمله کلسيم تراوا هستند در جاهاي مختلف از جمله سلولهاي گابارژيک قشر مغز شناسايي شده اند. يافته ها نشان مي دهد که بروز تشنج مي تواند با افزايش ميزان سروتونين مغز کاهش يافته و بالعکس با کاهش آن تشديد يابد. نيتريک اکسايد(NO)  در مطالعات گوناگون هم به عنوان عامل پيش-تشنجي و هم مهار کننده تشنج معرفي شده است. در اين مطالعه اثر گراني سترون (GST) که آنتاگونيست HT3-5 است و ارتباط احتمالي آن با NO را در تشنج کلونيک القايي با پنتيلن تترازول(PTZ)  بررسي نموده ايم.
روش: از طريق انفوزيون وريدي با سرعت ثابت
PTZ 1% به موشهاي نر سوييس آستانه تشنج تعيين گرديد. بر هم کنش GST و NO با استفاده از مهارکننده آنزيم سازندهNO ، L-NAME و پيش ماده آن-L آرژينين بررسي شد. ساير تزريق ها داخل صفاقي بودند.
يافته ها: (GST (10 mg/kg
آستانه تشنج را کاهش داد (31.37 در مقابل 36.95 mg/kg در گروه شاهد، p<0.01)؛ L-NAME و -Lآرژينين با دوز موثر (p<0.01 ،100mg/kg) به ترتيب سبب افزايش و کاهش آستانه تشنج شدند. تجويز همزمان دوزهاي غير موثر GST و L-آرژينين (به ترتيب 3 و 75mg/kg) يک اثر افزاينده نشان داد (کاهش آستانه،p<0.05 ). تجويز L-NAME در دوز موثر توانست آستانه تشنج رادر موشهايي که GST موثر دريافت نموده بودند به حد پايه برگرداند.
نتيجه گيري: يافته هاي ما علاوه بر تاييد نقش پيش-تشنجي
NO، براي نخستين بار نقش پيش-تشنجي براي آنتاگونيست هاي HT3-5 مطرح نموده است. اين اثر ممکن است به تبع کاهش تحريک نورونهاي مهاري قشر مغز مشاهده شود. بر هم کنش NO و GST مطرح کننده ارتباط اين دو در مسير پيام رساني داخل سلولي، احتمالا با واسطه کلسيم است. مي توان يک نقش ضد تشنجي براي آگونيست هاي HT3-5 پيش بيني نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 417  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی