برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر عصاره آبی میوه گیاه انجیر (.Ficus carica L) بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ميرغضنفري سيدمهدي*,اسلامي وحيد,اسلامي حامد,زرافشار مهناز,برارپور زهرا,صداقتي فرنوش,علم بيگي هانيه,كمالي نژاد محمد,ناصري محسن,كشاورز منصور
 
 *گروه تحقيقات طب سنتي ايران، مركز پژوهش هاي دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: التهاب، فرآيند مهمي است كه رد پاي آن را در پاتوژنز بسياري از بيماري هاي حاد و مزمن مي توان يافت. امروزه به گياهان دارويي به عنوان يك منبع غني توليد داروهاي موثر، كم عارضه و ارزان، توجه فراواني شده است. يكي از گياهان ضد التهابي مطرح در متون طب سنتي ايران، انجير مي باشد.
روش: در اين تحقيق عصاره آبي جوشانده ميوه گياه در
دوزهاي 1000 ،500 mg/kg و 2000 بصورت داخل صفاقي، هر كدام به يك گروه شش تايي رت نر تزريق شده و با گروه هاي دريافت كننده سديم ساليسيلات با دوز300mg/kg  و آب مقطر مقايسه شدند. التهاب با تزريق زير جلدي فرمالين در كف پاي موش ها ايجاد شده و بوسيله دستگاه پلتيسمومتر جديد، حجم پا قبل و بعد از ايجاد التهاب در روز اول و نيز طي 7 روز بعد (تزريق دارو و سنجش) اندازه گيري گرديد.
يافته ها: نتايج نهايي تجزيه و تحليل اطلاعات حاكي از آن بودند كه هيچيك از گروه هاي دريافت كننده عصاره ها، داراي اختلاف معني دار با گروه آب مقطر
نمي باشد (P>0.05).
نتيجه گيري: عصاره آبي جوشانده ميوه انجير با دوزها و متد استفاده شده در اين تحقيق، داراي اثر ضد التهابي نمي باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی