برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات کلینیکی داروهای بلاک کننده عصبی-عضلانی در خرگوش

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: فاضلي مهدي*,حدادزاده شهرام,پورگنابادي سولماز
 
 *بخش فارماكولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: داروهاي بلاك كننده عصبي-عضلاني بعنوان داروي همراه بي هوشي، شلي عضلاني كافي براي نيازهاي جراحي را فراهم مي كنند، با اين وجود مكانيسم اثر آنها و در نتيجه اثرات كلينيكي و يا مضر آن ها متفاوت مي باشد. در اين مطالعه اثرات كلينيكي دو داروي سوكسينيل كولين و پانكرونيوم و اثر آنتاگونيستي نئوستيگمين بررسي گرديد.
روش ها: حيوانات به سه گروه تقسيم شدند. گروه اول و دوم پانكرونيوم و گروه سوم سوكسينيل كولين دريافت كردند. در گروه دوم، قبل از پانكرونيوم داروي نئوستيگمين تجويز شد. زمان شروع و طول مدت اثر داروها، طول مدت آپنه و تغييرات ضربان قلب ثبت گرديد و پتاسيم سرم اندازه گيري شد.
نتايج: هر دو دارو انتقال عصبي-عضلاني را متوقف كردند. زمان شروع اثر داروي سوكسينيل كولين ۲۹±۱.۸
و داروي پانكرونيوم ۲۳±۱.۷ ثانيه تعيين گرديد. طول مدت اثر پانكرونيوم ۶.۳±۱.۹ و طول مدت اثر سوكسينيل كولين ۳.۸±۰.۹ دقيقه و به طور معني داري كمتر از طول مدت اثر پانكرونيوم بود (05/0>P). بعد از تجويز داروها آپنه مشاهده گرديد كه با تزريق نئوستيگين رفع گرديد. طول مدت آپنه ۲۳.۳±۰.۶ دقيقه براي پانكرونيوم و ۱.۸±۰.۱ دقيقه براي سوكسينيل كولين تعيين گرديد. بدنبال تجويز سوكسينيل كولين، ضربان قلب بطور معني داري كاهش يافت (۲۲۲±۵ در مقايسه با ۲۶۸±۳ ضربان در دقيقه، (05/0>P) و كاهش معني داري در غلظت پتاسيم مشاهده گرديد (05/0>P).
نتيجه گيري: داروهاي مورد آزمايش شروع اثر يكساني نشان دادند، با اين حال طول مدت اثر پانكرونيوم طولاني تر از طول مدت اثر سوكسينيل كولين بود. نئوستيكين توانست به طور موثري اثرات جانبي پانكرونيوم را حذف كند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی