برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرسوسپانسیون هسته انگور بر شاخص های گلوکز،انسولین و سطح آنتی اکسیدانهای سرم بعد از تزریق آلوکسان در رت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شهاب الدين محمداسماعيل,پورامير مهدي,مقدم نيا علي اكبر,رسايي محمدجواد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ميتواند اثر محافظتي در مقابل استرس اکسيداتيو ايفا نمايد. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر محافظتي هسته انگور در مقابل هيپرگليسمي و تخريب ناشي از تزريق آلوکسان در سلولهاي بتاپانکراس رت بود.
روشها: هسته انگورمشکي (شاهاني) تبديل به پودر و در آب مقطر حل گشت. در اين مطالعه 90 موش صحرايي (رت) مورد استفاده قرار گرفت که در سه گروه تقسيم بندي شدند: 1) گروه کنترل 2) گروه دريافت کننده دوز بالاي هسته انگور
(3 (2 gr/kg.bw/day) گروه دريافت کننده دوز پايين هسته انگور (1 gr/kg.bw/day). رت ها در گروه 2 و 3 با سوسپانسيون هسته انگور بصورت خوراکي پيش درماني شدند. سپس آلوکسان بصورت زير جلدي تزريق شد. 72,48,24 ساعت پس از تزريق آلوکسان حيوانات کشته شده و سطح سرمي گلوکز سطح انسولين سرم و سطح توتال آنتي اکسيدانها در سرم مورد اندازه گيري قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد که تجويز خوراکي هسته انگور در دوز بالا بطور معني داري از ايجاد هيپر گليسمي ناشي از تزريق آلوکسان جلوگيري مي نمايد
(P<0.05) اما در رت هايي که دوز پايين هسته انگور را دريافت داشتند کاهش سطح گلوکز در 72,24 ساعت معني دار نبود (P<0.05). از طرف ديگر آناليز داده هاي ما نشان داد که هسته انگور در دوز هاي بالا و پايين افزايش معني داري را در سطوح انسولين سرم در 72,48,24 ساعت پس از تزريق آلوکسان ايجاد مينمايد (P<0.05). همچنين سطوح توتال آنتي اکسيدانهاي سرم بطور معني داري (در 48,24 ساعت) در رتهايي که دوزهاي پايين هسته انگور را دريافت کردند افزايش يافت (P<0.05) در حالي که در گروههاي ديگر اين افزايش معني دار نبود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه به نظر ميرسد که هسته انگور در کاهش آسيب اکسيداتيو سلولهاي بتا پانکراس در مدل تجربي ديابت مليتوس موثر است. تصور ميشود که چنين اثري بعلت خواص آنتي اکسيداني مواد موجود در هسته انگور ايجاد ميشود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی