مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر عصاره هيدروالكلي تاج خروس دم گربه اي (Amaranthus caudatus) بر آترواسكلروز در خرگوش هاي هيپركلسترولمي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: كبيري نجمه,مدني حسين,عسگري صديقه,محزوني پروين,رحيمي پريوش
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي وآترواسکلروز كه بوسيله رسوب تدريجي چربي در بافت ماهيچه اي شريان ها ايجاد مي شود دليل اصلي مرگ و مير در جهان است. در اين مطالعه اثر ضد آترواسكلروزي عصاره گياه تاج خروس دم گربه اي در خرگوش مورد بررسي قرار گرفت.
روش: در اين مطالعه 20 خرگوش نر بالغ از نژاد نيوزيلندي كه به طور تصادفي در چهار گروه پنج تايي تقسيم شدند. اين گروه ها با رژيم هاي غذايي پايه، پركلسترول، معمولي به همراه عصاره تاج خروس و پرکلسترول به همراه عصاره تاج خروس با دوز
150mg/kgbw ، به مدت 60 روز تيمار شدند. در ابتدا و پايان دوره از خرگوش ها خون گيري بعمل آمد و فاکتورهاي سرمي آنها مورد بررسي قرار گرفت. براي تاييد عملکرد عصاره قسمتي از آئورت نيز براي عمليات بافت شناسي نمونه برداري گرديد تا تشکيل پلاک هاي آترواسکلروز مورد مطالعه قرار گيرد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد عصاره تاج خروس سبب افزايش سطح
HDL-C و كاهش معني دار (05/0>p) سطح کلسترول، TG، LDL-C، hs-CRP،OX-LDL  و AI نسبت به گروه پرکلسترول مي گردد. شدت ضايعات آترواسكلروتيك نيز در گروه دريافت كننده عصاره در مقايسه با گروه پركلسترول كمتر ديده شد، همچنين درجه پلاك آترواسكلروزي در اين گروه ها كاهش معني داري (05/0>p) نسبت به گروه پركلسترول نشان مي دهد.
نتيجه گيري: عصاره تاج خروس با كاهش ليپوپروتئين هاي سرمي باعث جلوگيري از آترواسكلروز مي شود كه اين عمل را مي توان به خاصيت آنتي اكسيداني آن نسبت داد
.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 68  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی