برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر داروی سیلیمارین بر عملکرد کبد موشهای صحرایی در شرایط فقر غذایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: دهقان سيداصغر*,بازيار حسن
 
 *دانشکده دامپزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کازرون
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: داروي محافظت کننده کبدي سيليمارين از دانه گياه Silybum marianum استخراج مي شود. در پژوهش حاضر تاثير داروي سيليمارين بر بافت سلولي کبد، مقادير بعضي فاکتورهاي بيوشيميايي سرم و تغييرات وزني در موشهاي صحرايي مبتلا به فقر غذايي بررسي شد.
روش کار: 72 سر موش صحرايي به 6 گروه همسان تقسيم شدند. سه گروه درمان، گروه هاي شاهد و کنترل فقرغذايي مبتلا به فقرغذايي شدند. به گروههاي درمان در يک دوره 18 روزه به ترتيب دوزهاي 100، 200، 400
mg/kg داروي سيليمارين خورانده شد. در گروه شاهد تنها حلال دارو مصرف شد. گروه آخر (كنترل) بطور آزاد غذا دريافت مي کرد و هيچ دارويي را دريافت نکرد.
نتايج: نتايج بيوشيميايي نشان داد كه با وجود كاهش معني دار سطح تري گليسيريد سرم در گروه هاي مبتلا به فقرغذايي، داروي سيليمارين مي تواند باعث افزايش معني دار آن در بعضي از گروههاي درمان شود
(P<0.05). نتايج ميزان فعاليت آنزيمهاي كبدي (ALT, AST, ALP) اختلاف معني داري را بين گروه ها نشان داد (P<0.05). فقرغذايي به دليل كاهش سنتز پروتئين در بدن منجر به كاهش سطح تمام آنزيمهاي كبدي سرم نسبت به گروه كنترل شد. همچنين تغييرات وزني موشها اختلاف معني داري را بين گروهها نشان داد (P<0.05). در بررسي آسيب شناسي كبد وجود آسيبهاي بافتي در گروه كنترل و گروههاي درماني مشاهده نشد، ولي در گروه کنترل فقرغذايي و شاهد آسيبهاي بافتي محدودي مشاهده شد (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه فقرغذايي نه تنها باعث آسيب به بافت كبد نمي شود بلكه باعث كاهش نفوذ چربي ها به كبد مي شود. همچنين مصرف داروي سيليمارين علاوه بر حمايت كبد در شرايط فقرغذايي منجر به افزايش سنتز پروتئين و کاهش اتلاف وزن بدن مي شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 92  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی