برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر مرفین و فعالیت بدنی بر غلظت گلوتامات شکنج دندانه ای هیپوکامپ در رات های سالم و تحت تیمار مرفین: یک تحقیق میکرو دیالیز

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: عزيزي ملك آبادي حميد*,علايي حجت اله,عريان شهربانو
 
 *گروه علوم تجربي، علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: در اين تحقيق اثر فعاليت بدني بر تغييرات غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپوكامپ در راتهاي سالم و وابسته به مورفين مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش كار: تعداد 28 سر رات نر سالم با وزن تقريبي 250gr
انتخاب و در چهار گروه: كنترل، مرفين، فعاليت بدني، مرفين همراه با فعاليت بدني قرار داده شد. وابستگي به مرفين با تزريق درون صفاقي دوزهاي افزايشي 10mg/kg)، 20mg/kg و 40mg/kg) انجام شد. تمرين با تردميل، در يك دوره ده روزه انجام گرفت. ميكرودياليز، با قرارگيري راتها در دستگاه استرئوتاكس، پراب گذاري، تزريق aCSF با سرعت2ml/min  به پراب و جمع آوري خروجي پراب انجام شد. اندازه گيري گلوتامات با روشHPLC  انجام شد و نتايج بدست آمده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي (DG)
در گروه مرفين همراه با فعاليت بدني نسبت به ساير گروهها افزايش معني دار نشان داد (05/0>P).
بحث و نتيجه گيري: احتمالا مرفين با تغييرات پايدار در نقل و انتقال سيناپسهاي گلوتاماترژيك، غلظت خارج سلولي آنرا افزايش داده و فعاليت بدني با افزايش ناقلان گلوتاماتي مقادير خارج سلولي آنرا كاهش مي دهد. شايد تعامل مثبت مرفين و فعاليت بدني، سبب افزايش غلظت گلوتامات خارج سلولي ناحيه شكنج دندانه اي شده است .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 57  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی