برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر استروژن بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی و نیتریک اکساید در راتهای تخمدان برداری شده

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خزاعي مجيد*,نعمت بخش مهدي
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: بيماريهاي قلبي- عروقي از علل مهم مرگ و مير در کشورهاي پيشرفته هستند. مطالعات قبلي نشان داده اند که درمان با استروژن، ريسک ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي را در زنان يائسه کاهش مي دهد. در اين مطالعه، اثر استروژن بر سطح سرمي فاکتور رشد اندوتليوم عروقي (VEGF) و نيتريک اکسايد در راتهاي تخمدان برداري بررسي شد.
روشها: 19 رات تخمدان برداري شده و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند: کنترل و تحت درمان با استروژن. در گروه دريافت کننده استروژن، استراديول والرات به ميزان 2 ميلي گرم، عضلاني هفته اي يک بار به مدت شش هفته تزريق گرديد. گروه کنترل نرمال سالين دريافت نمود. سطح سرمي
VEGF و نيتريک اکسايد قبل و پس از آزمايش مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که غلظت سرمي
VEGF در حيوانات درمان شده با استروژن به طور معني داري بالاتر از گروه کنترل است 268.77±41.02) در برابر 106.44±36.27 پيکوگرم در ميلي ليتر) (p<0.05). همچنين اختلاف معني داري در سطح سرمي نيتريک اکسايد بين گروه کنترل و درمان با استروژن وجود داشت 90.20±18.66 در برابر 40.86±12.08 ميکرومول در ليتر) (p<0.05).
نتيجه گيري: افزايش سطح سرمي
VEGF و نيتريک اکسايد به دنبال درمان با استروژن ممکن است به عنوان يک مکانيسم احتمالي در اثرات مفيد استروژن در بيماريهاي قلبي- عروقي مطرح باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی