برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر هیپرکسی متناوب بر ادم مغزی و نفوذپذیری سد خونی-مغزی در مدل سکته مغزی رت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: بيگدلي محمدرضا*,حاجي زاده سهراب,خوش باطن علي
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان، زنجان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: پيش زمينه سازي ايسکمي يکي از پديده هاي درون زاد است که مي تواند تحمل به ايسکمي (IT) را در بافت هاي مختلف مانند مغز ايجاد کند. تحريکات آسيب رسان در دوزهاي نزديک اما زير آستانه کشنده آسيب سلولي پاسخ هاي سازشي را القا کند که مغز را در برابر استرس هاي ديگر از همان نوع (تحمل) يا نوع ديگر استرس ها (تحمل متقابل) مقاوم مي سازد. از طرف ديگر، يکي از اصلي ترين عوامل مرگ سلولي بعد از سکته مغزي شکسته شدن سد خوني- مغزي است که در اثر خروج آب و تورم سلول ها منجر به مرگ آنها مي شود. در اين مطالعه اثر هيپرکسي نورموباريک (NBHO) پيوسته و متناوب بر ادم مغزي و سد خوني- مغزي مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: رت ها به صورت گروه هاي پيوسته و متناوب در معرض
NBHO قرار مي گرفتند. بعد از 24 ساعت، آنها تحت جراحي انسداد شريان مياني مغز (MCAO) به مدت 60 دقيقه قرار مي گرفتند و سپس 24 ساعت به آنها اجازه برقراري مجدد جريان خون داده مي شد. آنگاه، IT القا شده در اثر NBHO در شرايط متناوب و پيوسته از لحاظ نقص هاي نورولوژيک، ادم مغزي به واسطه توزين نيمکره هاي مغز ايسکمي و غيراسکمي و نفوذپذيري سد خوني-مغزي به واسطه تزريق ايوانس بلو (EB) و اندازه گيري ميزان خروج آن از رگ مورد بررسي قرار مي گرفت.
نتايج: يافته هاي ما نشان مي دهد که
NBHO متناوب و پيوسته در القاي IT درگير هستند. آثار IT در روش هاي پيوسته و متناوب يکسان نبودند و NBHO متناوب نسبت به پيوسته اثر قوي تري داشت. پيش درمان هيپرکسي پيوسته ادم مغزي و خروج EB از رگ را به طور معني دار کاهش نمي دهد، در حالي که هيپرکسي متناوب سطح آسيب مغزي را به طور معني دار کاهش مي داد. نقص هاي نورولوژيک در هيپرکسي پيوسته و متناوب به طور معني دار کاهش مي يافت. البته اثر هيپرکسي متناوب قوي تر از هيپرکسي پيوسته بود.
نتيجه گيري: اگرچه هيپرکسي پيوسته باعث کاهش نقص هاي نورولوژيک مي شود، اما تغييرات ادم مغزي و غلظت
EB قابل توجه نيست. در صورتي که هيپرکسي متناوب نه تنها داراي آثار جانبي و سمي کمتر است، بلکه غلظت EB و ادم مغزي را به طور معني دار کاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی